Station Leuven kort ontruimd door gasgeur

BELGA
Het treinstation van Leuven is deze namiddag korte tijd ontruimd geweest omwille van een gasgeur, meldt de lokale politie van Leuven. De geur was rond 16.45 uur opgemerkt aan de Lijnwinkel van het station op het Martelarenplein.

Bij aankomst gaf de brandweercommandant onmiddellijk het bevel de buskaaien, het Martelarenplein en het station te ontruimen. Na een kwartier bleek het om loos alarm te gaan en werd de omgeving weer vrijgegeven.