Staking Zoo Antwerpen beeïndigd na akkoord

De stakingsacties in de Antwerpse Zoo en in het domein Planckendael zijn stopgezet. Alle arbeiders gaan opnieuw aan het werk. Dat meldt het ABVV. Een vakbondsfront van ABVV en ACV onderhandelde vanmiddag met de directie. Daaruit kwam een akkoord dat door het personeel aanvaard werd.

Zondagsdienst tuinmannen
Twistpunt was het niet inschakelen van nieuw aangeworven tuinmannen in de lucratieve zondagsdienst. De hoveniers kwamen onderling overeen om een herschikking te doen van hun weekendshiften. Zo kunnen de nieuwe werkkrachten ook ingeschakeld worden op zondag.

Omschrijving kerntaken
Daarnaast komt er een gedetailleerde omschrijving van de kerntaken van vaste personeelsleden. Zo bestaat er in de toekomst geen twijfel meer over welke jobs er kunnen uitbesteed worden en welke niet. Daar was enige ongerustheid over binnen de vakbonden omdat er volgens hen te vaak jobstudenten werden ingeschakeld.


Vakbonden gerustgesteld
De directie herbevestigt ook dat er in de komende tijd niet zal worden geraakt aan het loon of het takenpakket van de vaste medewerkers. De vakbonden zijn bij monde van het ABVV gerustgesteld. De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en de banden met het ACV zijn hersteld. (belga/eb)