Staking gevangenissen: Brandweer van Luik dient opnieuw klacht in

De gevangenis van Lantin
BELGA De gevangenis van Lantin
De brandweer van Luik, die sinds 10 mei opgevorderd is om te helpen in de gevangenis van Lantin, waar de cipiers al meer dan een maand staken, gaat een tweede klacht indienen bij de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk. Ze diende eerder al een klacht in, en gaat dat nu opnieuw doen vanwege het in gevaar brengen van het personeel en het niet respecteren van de welzijnswet.

Elke dag worden twee brandweermannen verwacht in Lantin. De brandweer diende al een klacht in bij de dienst Toezicht voor het Welzijn op het Werk nadat ze een eerste keer haar ongenoegen had uitgedrukt over het initiatief, dat "even nutteloos als gevaarlijk" is.

Volgens Misikir Corhay van de socialistische overheidsvakbond stelde de brandweerzone een "vernietigend rapport" op, "waarin de risico's voor aanvallen tegen brandweermannen en gijzelingen in het gevangenismilieu staan beschreven". Volgens de vakbondsafgevaardigde zijn gevangenissen geen omgeving voor brandweerlieden. Toch blijft de situatie, ondanks deze alarmkreten, onveranderd.

Gisteren vond een vergadering plaats in de kazerne van Luik, in het bijzijn van de voorzitter van de brandweerintercommunale van Luik en omgeving. "Die heeft geweigerd maatregelen te nemen en heeft de verantwoordelijkheid afgeschoven op de burgemeester van Juprelle", aldus de brandweerlui, die daarop beslist hebben om een nieuwe klacht in te dienen voor het in gevaar brengen van het personeel en het niet respecteren van de welzijnswet.