Stad Brussel plant boom voor elke baby volgens nieuw klimaatplan

Photo News
Het klimaatplan van de stad Brussel moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met ten minste 40 procent wordt verlaagd tegen 2030. Dat is één van de vier hoofddoelstellingen van het klimaatplan dat Brussels schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten, Khalid Zian (PS), vandaag voorstelde. Het plan sluit aan op Agenda 21, het milieuactieplan van de Verenigde Naties.

Naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen richt het actieplan zich nog op het verbeteren van de energie-efficiëntie met minstens 27 procent, op het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tot 27 procent en op het aanpassen van het Brussels grondgebied aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Uit de balans die opgemaakt werd met cijfers tussen 2008 en 2016 blijkt namelijk dat de hoofdstad blootgesteld is aan twee grote risico's: een overstromingsrisico als gevolg van de verhoogde regenval en de vorming van stedelijke hitte-eilanden als gevolg van plaatselijke temperatuurstijgingen.

"Ieder moet zijn verantwoordelijkheden nemen. Als stad Brussel zorgen we daarom voor een actieplan met precieze en meetbare acties", verklaart schepen Zian. "Het plan kan evolueren op basis van de vaststellingen die er doorheen de jaren gedaan worden. Bovendien toont de opgemaakte balans dat de uitstoot van broeikasgassen in Brussel-stad tussen 2008 en 2016 al met 16 procent gedaald is."

Klimaatpremies en groen op het dak

 Na het opstellen van de koolstofbalans werkten de milieudeskundigen van de stad Brussel samen met de Brusselaars, die meer dan 300 ideeën voorstelden. Uiteindelijk werden een 35-tal acties uitgewerkt over zeven categorieën van duurzame consumptie tot mobiliteit en duurzame verstedelijking.

Om de overstromingen en de hitte-eilanden tegen te gaan worden er premies voor het klimaat uitgereikt wanneer een bewoner na een verbouwing zijn groene ruimte vergroot en de doorlaatbaarheid van de grond verbetert. Ook wil de stad Brussel een betere en groenere benutting zien van de platte daken.

De duurzame burgerprojecten die gelanceerd worden kunnen aanspraak maken op een deel van het groene participatiebudget van 210.000 euro. Dit jaar werd er al een groepsaankoop van groene energie georganiseerd voor de Brusselaar en die zal ook volgend jaar terugkomen.

Boom voor elke baby

De demografische babyboom gaat Brussel-stad op een originele manier tegemoet. Het zal voor elke Brusselse baby die geboren wordt, naar schatting 2.000 per jaar, een boom planten in een gebied waar ontbossing dreigt.

Op vlak van voedsel moeten er gezondere en duurzamere alternatieven komen voor de schoolkantines en zal de stad de restaurants aanmoedigen om minstens een vleesgerecht te vervangen door een vegetarisch gerecht.

De promotie van de elektrische wagen komt weinig aan bod in het klimaatplan. Zo zijn er geen voornemens om publieke laadpalen te plaatsen, maar zal de stad Brussel zijn wagenpark proberen diversifiëren met enkele hybride en elektrische wagens.

Het klimaatplan en alle acties worden op 5 juni met een thematische film voorgesteld aan de Brusselaars in de Cinema Galeries. Meer informatie is ook al te vinden op de website klimaat.brussels.be.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Jef Denijs

    Brussel zal snel vol bomen staan dan, gezien het aantal kinderen dat daar geboren worden. In bepaalde Brusselse gemeentes zullen ze waarschijnlijk huizen moeten afbreken om plaats te maken...

  • Danny Holdensrath

    Wanneer berkenhagen, die door hun haartjes op hun bladjes fijn sto opvangen. Dit is in dit landje blijkbaar nog niet geweten, misschien binnen 10 jaar ?