Stad Antwerpen vraagt onderzoek naar haalbaarheid overkapping ring

BELGA
Het schepencollege van de stad Antwerpen heeft een brief gestuurd aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) met de vraag de technische haalbaarheid van een overkapping van de Antwerpse ring te onderzoeken. Volgens burgemeester Bart De Wever gaat het om een "logische beslissing". Open Vld, dat deel uitmaakt van het Antwerpse schepencollege, keurde de brief mee goed, maar dat betekent volgens de partij niet dat ze zich achter het BAM-tracé schaart.

"De brief vertelt niet veel meer dan wat we de afgelopen maanden en jaren als stad al gevraagd hebben", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), waarbij hij verwijst naar de overkappingsstudie die de stad zelf al deed en verschillende adviezen betreffende Oosterweel.

"Welke mogelijkheden zijn er?"
"De adviezen gingen over een mobiliteitsoplossing, maar je moet ook nadenken over leefbaarheid, en in die zin duiken er de laatste laatste maanden erg veel scenario's op en wordt er bijzonder veel verteld over wat kan en niet kan. Wat kunnen we doen met overkapping? Welke mogelijkheden zijn er?" Kennis zegt dat ook de tunnelveiligheid bekeken wordt, conform de Europese tunnelrichtlijn, "zowel in het belang van ons beleid, de bewoners en actoren".

Volgens Kennis kan de huidige minister "perfect" de vraag over de overkapping aan de tunnelmanager stellen, op basis van continuïteit van het bestuur. Ook Crevits zegt dat ze geen probleem heeft met bijkomend technisch onderzoek. Tegelijk wijst ze er wel op dat uit het plan-MER is gebleken dat een gedeeltelijke overkapping van de Ring mogelijk blijft met het gekozen Oosterweeltracé. "We hebben er ook voor gekozen om het tracé onder het maaiveld te brengen en het viaduct aan het Sportpaleis af te breken".

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).
BELGA Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

Open Vld distantieert zich "van conclusies"
In de brief erkent het stadsbestuur de noodzaak van een extra Scheldekruising. De brief werd volgens het college unaniem goedgekeurd, met aanwezigheid van alle coalitiepartners, waaronder ook Open Vld. Maar die partij nam op nationaal niveau nog maar pas afstand van het BAM-tracé. Open Vld en haar Antwerps schepen Marinower distantiëren zich dan ook van de conclusies die door sommigen getrokken worden uit het uitsturen van de brief, namelijk dat de partij zich toch achter dat tracé schaart. Open Vld is voorstander van een derde Scheldekruising, maar verkiest het Oosterweel Noord-tracé.

Toch zegt burgemeester De Wever: "Als we hier spreken, spreken we namens het college en we kunnen geen commentaar geven op wat de nationale positionering van partijen is", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "We kunnen alleen proberen door het mijnenveld van de Antwerpse mobiliteit te laveren. We hebben altijd aangedrongen op maximale leefbaarheidsmaatregelen en om de overkapping mee te nemen. Er worden nu zoveel verhalen over verteld, dus deze brief is - denk ik - een logische beslissing."

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Open Vld.
PHOTO_NEWS Claude Marinower, Antwerps schepen voor Open Vld.
BELGA