Staatsveiligheid beschouwt Vlaams-nationalisme niet als bedreiging voor de staat

UNKNOWN

"De Staatsveiligheid beschouwt het 'Vlaams-nationalisme' op zich niet als een activiteit die het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde .., de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel bedreigt of zou kunnen bedreigen en volgt of controleert deze personen of groepen niet als dusdanig op". Dat stelt Justitieminister De Clerck op schriftelijke vraag van Francis Van den Eynde (Vlaams Belang).

Toekomst
Sommige groepen die zich focussen op thema's van Vlaamse onafhankelijkheid en toenemende islamisering kunnen evenwel toch het voorwerp kunnen uitmaken van opvolging door de Staatsveiligheid. "Alle activiteiten die de hierboven vernoemde belangen bedreigen of kunnen bedreigen kaderen binnen de opdracht van de Veiligheid van de Staat voor zover zij een band met hebben met spionage, terrorisme, extremisme, proliferatie, schadelijke sektarische organisaties, criminele organisaties en inmenging", aldus de minister.
 
Ultranationalistische organisaties
Het gaat onder meer om ultranationalistische organisaties. "Ultranationalisme slaat op nationalistische opvattingen en bedoelingen die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of ander grondslagen van de rechtsstaat". In zijn vraagstelling had Van den Eynde er reeds op gewezen dat in het jongste jaarboek van de Staatsveiligheid groepen als Voorpost, de studentenorganisatie NSV en sommige afdelingen van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond als ultranationalistisch worden bestempeld. (belga/sam)