Staatshoofden wonen bijzondere Last Post bij

Onder de Ieperse Menenpoort heeft eerste minister Charles Michel onder meer de Nederlandse prinses Beatrix, de Marokkaanse prinses Lalla Meryem en de Duitse bondskanselier Angela Merkel toegesproken. Samen met vertegenwoordigers van alle landen die een rol hebben gespeeld in de Eerste Wereldoorlog luisterden ze, onder een regen van 'poppies', naar de Last Post.

De plechtigheid onder de Menenpoort vormde het tweede luik in de herdenking van de wending die de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden nam. Eind oktober 1914 werd de IJzervlakte onder water gezet en begon een jarenlange loopgravenstrijd. "Honderd jaar geleden nam het conflict dat enkele weken eerder begonnen was, een andere wending", sprak premier Michel. "Het is vandaag de dag moeilijk om ons de inspanning, de wanhoop, de woede, het vertrouwen en de moed in te beelden die deze soldaten keer op keer gedreven hebben en hen tot aan de IJzer hebben gebracht."

De nieuwe premier legde een link tussen de gebeurtenissen van toen en de huidige situatie: "De wereld van vandaag is in elk opzicht helemaal anders dan die van 1914 (...) Nochtans zien we dingen die weerkeren. Eén ervan is de neiging van volkeren om te hervallen in onbegrip, misverstanden en maar al te vaak conflicten."

Ook de Canadese gouverneur-generaal, David Johnston, nam het woord, eveneens met een link naar het heden. "Vandaag wordt er nog steeds strijd gevoerd voor een leven in goede verstandhouding. We moeten een manier vinden om een einde te maken aan conflicten, in het belang van onze kinderen en van iedereen die voor zijn land heeft gevochten en is gestorven."

Daarna volgde een symbolisch bezinningsmoment, met een tekst die werd onderschreven door alle erkende godsdiensten en vrijzinnigen in België. Nadat koning Filip de gevallen soldaten had geëerd met een bloemenkrans, luisterden alle aanwezigen naar de Last Post, die bij grote uitzondering niet om 20 uur, maar een uur eerder werd gespeeld. Uit de drie grote gaten in de boog van de Menenpoort dwarrelden honderden klaproosjes, waarna de staatshoofden, begeleid door 'O Valiant Hearts', naar het Ieperse stadhuis trokken.

BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA
BELGA