Spaargeld steeds meer belast

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) legt het voorstel op tafel om in de toekomst ook beleggingsfondsen verpakt in levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23) aan de spaarrichtlijn te onderwerpen.

Grondige analyse
Het voorstel is geen regeringsstandpunt, schrijft Trends op zijn website. "Het idee moet nog in onderling overleg met de coalitiepartners besproken worden", zegt Carl Devlies, belastingspecialist van de CD&V. "Hiervoor is eerst een grondige analyse van de mogelijke gevolgen op de financiële instellingen en de Schatkist noodzakelijk."

Vetorecht
Dirk Van der Maelen (sp.a) vreest dat Reynders onder maatschappelijke druk enkel wat zand in de ogen van het publiek wil strooien. "Ogenschijnlijk staat hij achter een uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn, maar telkens verstopt hij zich achter het vetorecht van de andere lidstaten", aldus Van der Maelen. (belga/odbs)