Sp.a wil Libië uit VN-Mensenrechtenraad

Sp.a-kamerlid Bruno Tuybens wil dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) nu ook de daad bij het woord voegt.
BELGA Sp.a-kamerlid Bruno Tuybens wil dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) nu ook de daad bij het woord voegt.
Sp.a-Kamerlid Bruno Tuybens wil dat België het voortouw neemt om Libië uit de VN-Mensenrechtenraad te halen. "Een regime dat schiet op de eigen bevolking en elke vorm van persvrijheid negeert, verdient geen plaats in de Mensenrechtenraad", aldus Tuybens.

"Minister van Buitenlandse zaken (Steven) Vanackere zegt spijt te hebben van zijn steun aan Libië als lid van de VN-Mensenrechtenraad. Dat hij dan ook actie onderneemt", zo zegt Tuybens in een reactie op uitspraken die Vanackere deze ochtend deed op de VRT-radio.

De CD&V-minister liet daar verstaan dat hij nu een "andere beslissing" zou nemen rond Libië en de VN-Mensenrechtenraad. "Spijt komt na de zonde", reageert Tuybens. "Maar het is niet te laat om het goed te maken: schiet in actie en start de procedure om Libië uit de Mensenrechtenraad te wraken."

Mensenrechtenraad
Vanackere reageert vanavond op de oproep te lobbyen voor een opschorting van de Libische zetel in de VN-Mensenrechtenraad. "Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig. Er is geen enkele kans dat zoiets tot resultaat leidt", meent hij.
 
De Belgische minister richtte wel een vraag aan de EU-werkgroep Rechten van de Mens (COHOM) om de "onaanvaardbare" aanpak van de manifestanten door het Libische regime te bespreken en op de agenda te plaatsen met het oog op de zitting van de Mensenrechtenraad in maart. "Zo'n voorstel tot bespreking lijkt me veel nuttiger en productiever", aldus de minister.
 
Zetel
België schaarde zich vorig voorjaar achter de Libische zetel in de Mensenrechtenraad. Het land zetelt sinds juni voor drie jaar in het VN-orgaan dat waakt over de bescherming van de mensenrechten. Vanackere staat naar eigen zeggen nog steeds "achter de afweging van dat moment", maar "vandaag zou ik inderdaad vinden dat dit geen juiste keuze is". (belga/adha/sam)