Sp.a wil komaf maken met belastingbrief en fiscale aftrekposten

Voor alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en kmo's zou het invullen van een aangifte en de controle door de fiscus voor spa.a tot het verleden moeten behoren.
BELGA Voor alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en kmo's zou het invullen van een aangifte en de controle door de fiscus voor spa.a tot het verleden moeten behoren.
De sp.a wil een nieuw en modern belastingsysteem dat eerlijk, eenvoudig en transparant is. De partij wil daarbij komaf maken met belastingaftrekken en ook de belastingbrief afschaffen.

Fiscale aftrekposten moeten volgens sp.a vervangen worden door gerichte steunmaatregelen. De forfaitaire beroepskosten moeten omgevormd worden tot een werkbonus. Voor alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en kmo's dient het invullen van een aangifte en de controle door de fiscus tot het verleden te behoren.

"Door inkomen uit vermogen en uit werk gelijk te behandelen, kan de belasting op werk met 10 procent verminderen". Dat stelden partijvoorzitter John Crombez, Kamerlid Peter Vanvelthoven en Kamerfractieleidster Meryame Kitir op een persconferentie.

Aftrekposten afschaffen

De fiscale aftrekposten kunnen volgens sp.a best vervangen worden door gerichte steunmaatregelen buiten de fiscaliteit. Een aantal aftrekposten blijkt immers niet erg efficiënt, aldus Vanvelthoven. Zo is het woningbezit gedaald, ondanks de woonbonus. Het gebruik van dienstencheques kan beter gestimuleerd worden door een prijsverlaging in plaats van de aftrekbaarheid van de cheques.

De sp.a wil ook geen onderscheid meer maken in de bron van inkomsten. "Eén euro is één euro, ongeacht de bron, of het nu gaat om arbeid, vermogen of bedrijfsinkomsten", zei Vanvelthoven.

Het principe is dat de inkomsten veralgemeend worden om de belastbare basis te bepalen. Inkomsten die nu afzonderlijk of niet behandeld worden, worden voortaan in de personenbelastingen geïntegreerd. De partij denkt daarbij in de eerste plaats aan inkomsten uit vermogen, dus ook huurinkomsten.

Forfaitaire beroepskosten

Daarnaast wil de sp.a de forfaitaire beroepskosten omvormen tot een werkbonus. Slechts drie procent van de belastingplichtigen bewijst vandaag zijn beroepskosten. Die mogelijkheid kan voor de partij best geschrapt worden. Tenslotte moet er werk gemaakt worden van het automatisch aanleveren van alle belastbare inkomsten door derden (werkgever, bank...).

Het resultaat is dat gezinnen, alleenstaanden, zelfstandigen en kmo's een eenvoudige en vooral ingevulde aangifte ontvangen. Als de belastingplichtige daarmee akkoord gaat, is de belasting definitief en ziet de fiscus af van een latere controle. Met het geld dat hierdoor bespaard wordt, kan de administratie de focus van controles verschuiven van kleine actoren naar de grotere spelers en de grote bedragen.

De partij trekt met haar plan in het kader van "Jij maakt morgen" de boer op. De komende weken worden zes debatrondes georganiseerd, één in Brussel en één in elke Vlaamse provincie, verduidelijkte Meryame Kitir. Daarnaast gaat sp.a ook in gesprek met experts - werkgevers- en werknemersorganisaties, denktanks, academici, ... De voorstellen worden dan op het discussiecongres van 12 december besproken.