Sp.a vraagt duidelijkheid over statuut doodgeboren foetus

Marleen Temmerman
UNKNOWN Marleen Temmerman
Sp.a-senator en gynaecologe Marleen Temmerman vraagt snel duidelijkheid over het statuut van doodgeboren foetussen. Ze reageert daarmee op de berichten dat de kwestie binnen de federale regering voor verdeeldheid zorgt. Temmerman wijst erop dat in Kamer en Senaat 6 wetsvoorstellen klaarliggen om behandeld te worden en hoopt dan ook dat de discussie snel naar het parlement verschuift.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een kind levensvatbaar vanaf 22 weken zwangerschap, legt Temmerman uit. "Dit betekent dat als het fout gaat onder de 22 weken, we met een miskraam te maken hebben. Vanaf 22 weken gaat het om een doodgeboren kind."

Aangifteplicht
Temmerman pleit dan ook voor een aangifteplicht van levenloos geboren kinderen vanaf 22 weken zwangerschap. Daardoor kunnen de ouders rekenen op de sociale en fiscale rechten die een geboorte met zich meebrengt. In de huidige regeling is een registratie en dus het geven van een officiële naam maar mogelijk na 180 dagen.

Daarnaast vraagt de socialiste ook regels voor een serene en humane ondersteuning bij zwangerschappen die voor het verstrijken van de 22 weken fout aflopen.

Snel duidelijkheid
Hoe dan ook moet er snel duidelijkheid komen, vindt Temmerman. Ze vraagt daarom dat het wetsontwerp zo spoedig mogelijk behandeld kan worden, "zodat ouders rust kunnen vinden en waardig kunnen rouwen om hun te vroeg geboren en overleden kind." (belga/ypu)