Sp.a profileert zich als progressieve gezinspartij

De sp.a wil de kinderbijslag optrekken tot 150 euro per kind. Dat heeft sp.a-voorzitster Caroline Gennez verklaard op een ledendag in dierenpark Planckendael. Gennez zette er nog een aantal andere voorstellen in de verf die alle gezinnen, ongeacht hun samenstelling, ten goede moeten komen. "Wij zijn een progressieve gezinspartij", sprak de voorzitster.

Het was de eerste gezinsdag die de sp.a organiseerde, en die is volgens de partij meteen een succes. Met bijna 4.000 inschrijvingen was het de eerste keer sinds 1985 dat de sp.a nog eens zoveel volk naar een partijbijeenkomst lokte.

"Het gezin is de plaats bij uitstek voor zorgzaamheid," zei Gennez, "en dat is voor de Vlaamse socialisten belangrijk." Sp.a wil opkomen voor alle gezinnen, niet alleen voor het 'klassieke gezin', maar ook voor nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Alle gezinsvormen verdienen een gelijke behandeling, meent de sp.a. "De overheid moet zich met persoonlijke keuzes niet moeien", zei Gennez. "Je persoonlijke keuze mag nooit aanleiding geven tot discriminatie." Mensen hebben recht op ondersteuning om die keuze waar te maken, meent de sp.a.

Gennez zette een aantal gezinsondersteunende voorstellen op een rij: het verhogen van de kinderbijslag (wat één miljard euro zou kosten), het geleidelijk optrekken van het ouderschapsverlof tot één jaar voor elk kind tot 12 jaar, meer plaatsen in de kinderopvang en de invoering van een inkomensgerelateerde bijdrage in de zelfstandige kinderopvang. Bemiddelingsdiensten moeten voorkomen dat echtscheidingen uitmonden in vechtscheidingen en gezinnen moeten kunnen rekenen op opvoedingsondersteuning, aldus de sp.a.

Dat alles kost veel geld, maar een rijke samenleving als de onze moet zich dat kunnen veroorloven, meent Gennez. (belga/jv)

UNKNOWN