Sp.a: "Nieuwe aanval op hoogte van het pensioen"

Photo News
Sp.a-Kamerlid Karin Temmerman is niet te spreken over de manier waarop de federale regering het gemengd pensioen invoert. "Opnieuw een aanval op de hoogte van het pensioen", hekelt ze. "Veel langer werken voor minder pensioen, dat is de realiteit voor politiemensen, brandweer en ander overheidspersoneel."

Concreet keurde de regering een voorontwerp van wet goed dat het gemengd pensioen invoert vanaf 1 juli volgend jaar. Volgens de christelijke vakbond ACV betekent dit dat ambtenaren benoemd vanaf 9 oktober 2014 voor hun voorafgaande prestaties - bijvoorbeeld als contractueel - geen overheidspensioen meer kunnen ontvangen. Als men jarenlang als contractueel gewerkt heeft, zou men zo honderden euro's pensioen per maand verliezen, vreest het ACV.

"Het tart alle verbeelding dat de regering op een moeilijk sociaal moment het pensioen van velen met terugwerkende kracht vermindert", sneert Temmerman. Zij vreest vooral voor wie lang op een benoeming als ambtenaar heeft moeten wachten. "Vergeet niet dat het hier gaat over wie jarenlang hetzelfde werk heeft gepresenteerd, maar nu door deze maatregel toch minder pensioen zal hebben dan de collega's."