Sp.a gelooft niet in voorstel Van Quickenborne

Oppositiepartij sp.a is het niet eens met de manier waarop minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) het inflatieprobleem wil aanpakken. "Het inschakelen van de Raad voor de Mededinging is ongeloofwaardig. Het is gewoon een manier om de zaak op de lange baan te schuiven, een drogreden om niet te moeten ingrijpen", zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Dalila Douifi in een reactie aan Belga. De sp.a pleit voor een doorgedreven prijzencontrole door de prijzencommissie.

Inflatie van 4,39 percent
In maart steeg de inflatie tot 4,39 pct op jaarbasis. De inflatie staat nu op het hoogste niveau in meer dan 22 jaar. De voorbije maand werden vooral motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen, elektriciteit, gas en restaurant- en cafébezoek duurder.

Raad voor Mededinging
Volgens minister van Ondernemen Van Quickenborne moet de overheid de prijzen extra in het oog houden. "De Raad voor de Mededinging moet er op toezien dat er geen kartelafspraken gemaakt worden tussen sectoren om de prijzen kunstmatig te verhogen", meent Van Quickenborne.

Op de lange baan
"Ongeloofwaardig" en "een manier van de liberalen om alles op de lange baan te schuiven", zo bestempelt sp.a-kamerlid Douifi de piste van de Raad voor de Mededinging. "Vorig jaar kondigde minister Verwilghen ook al een onderzoek van de Raad voor Mededinging aan nadat Electrabel prijsverhogingen had aangekondigd. De resultaten van dat onderzoek zijn er nog altijd niet", zegt Douifi. Volgens Douifi komt het voorstel van Van Quickenborne neer op een vertragingsmanoeuvre en willen de liberalen "zo weinig mogelijk prijsregulering".

Abnormale prijsstijgingen controleren
Douifi suggereert een andere piste. Die zit vervat in het sp.a-wetsvoorstel dat onlangs werd ingediend in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer. Dat wetsvoorstel voorziet in een mechanisme om abnormale prijsstijgingen te controleren. "Dat kan via de bestaande prijzencommissie. Die kunnen we activeren en de bevoegdheid geven om maandelijks de prijzen te controleren en transparant te communiceren. Bij onredelijke prijsstijgingen kan de commissie aan de minister en de regering adviseren om in te grijpen", aldus Douifi. (belga/eb)