Sp.a geeft aftrap voor inhoudelijke en structurele vernieuwingen

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback.
BELGA Sp.a-voorzitter Bruno Tobback.
De sp.a heeft vandaag tijdens het Crescendo-congres in Brussel het startschot gegeven voor de versterking en verbreding van de partij. De zowat 600 leden keurden unaniem - op enkele onthoudingen na - een missietekst goed die de leidraad moet vormen voor het proces. Op basis hiervan zullen een aantal inhoudelijke projecten worden opgestart, en wordt tegelijk ook de partij vernieuwd.

De missietekst moet de identiteit van de partij vastleggen. Het is geen slogan of programma en vervangt de beginselverklaring niet, zo benadrukte Ingrid Lieten, die het proces begeleidde. Aan de tekst werd door zo'n 1.000 mensen in werkgroepen gesleuteld. De missietekst is een experiment, omdat hij van onderuit opgebouwd is, merkte voorzitter Bruno Tobback op.

Het gaat om een vrij korte tekst: "Wij zetten onze politieke kracht in om via democratische weg, positief en zonder taboes, te bouwen aan een wereld van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. Wij vertolken de hoop van alle mensen die samen en solidair vooruit willen gaan en streven naar toename van welzijn via inzet van ieders talenten en eerlijke verdeling van middelen. Wij versterken het engagement van mensen, verenigingen en overheden, die streven naar een duurzame samenleving waarin iedereen geluk kan vinden. Wij geven een stem aan kwetsbare mensen, verdedigen sociale en ethisch progressieve waarden en bouwen zo aan een rechtvaardige samenleving. Onze partij geeft kansen aan iedereen en wordt gedragen door inzet van gedreven vrijwilligers, leden, medewerkers en verkozenen."

Ingrid Lieten is een van de sp.a'ers die de vernieuwingsactie in goede banen leiden.
BELGA Ingrid Lieten is een van de sp.a'ers die de vernieuwingsactie in goede banen leiden.

Gesprekken

Sp.a wil de inhoudelijke vernieuwing en verbreding laten vastleggen door de de leden en lokale afdelingen, zo lichtten Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche en Leuven Schepen Mohamed Ridouani toe. De komende maanden gaan tientallen sp.a-afdelingen in gesprek met geëngageerde mensen en met verenigingen in hun buurt, om te luisteren naar wat ieders leven beter kan maken. Het resultaat van die gesprekken zal bepalen hoe het programma in de toekomst kan aangevuld worden en welke betekenis sp.a zal geven aan de waarden geluk en duurzaamheid. Tegen april moet een eerste samenvatting klaar zijn en in het najaar volgt een groot evenement, kondigde Ridouani aan.

Ingrid Lieten heeft de voorbije maanden in tientallen werkgroepen in alle provincies een analyse en inventaris opgemaakt hoe de sp.a haar organisatie kan verbeteren en moderniseren. Op basis daarvan werden tien Crescendo-projecten opgesteld, waarvan er nu acht worden opgestart rond identiteit, cultuur, de boodschap, de achterban, het netwerk, de kennis en het personeel. Elk project wordt uitgewerkt door een team van acht tot tien mensen, waarvan één lid van de Jongsocialisten. Hun werk wordt maandelijks door een feedbackteam opgevolgd. Nadien volgen nog twee projecten rond de middelen en de structuur van de partij.