Sp.a'er wil wifi bannen uit kinderruimtes

ANP
In een reactie op het feit dat in Frankrijk sinds enkele dagen een verbod van kracht is op wifi-installaties in kindercrèches laat de Leuvense Onderwijsschepen Mohamed Ridouani (sp.a) weten dat Leuven in het verleden altijd al wifi geweerd heeft uit haar kinderdagverblijven en het basisonderwijs. Hij pleit voor initiatieven om wifi ook in ons land te bannen uit alle kinderruimtes.

Leuven weert wifi uit haar kinderdagverblijven en basisonderwijs omwille van het motto "better safe, than sorry". Steeds meer studies bewijzen volgens Ridouani immers dat jonge kinderen gevaar kunnen oplopen bij langdurige blootstelling aan straling. De gevolgen van mogelijk stralingsgevaar zijn bovendien niet meteen waarneembaar.

Om wifi te bannen uit alle kinderruimtes is volgens hem in eerste instantie nood aan bewustwording. "De opstelling van een charter waarmee crèches en basisscholen aan de ouders aangeven dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de kinderen te beschermen tegen deze straling kan een eerste stap zijn in die richting", aldus Ridouani, hierin bijgetreden door gemeenteraadslid en partijgenoot Mich De Winter.