Sociale toestand van Wallonië verbetert, maar ongelijkheid neemt toe

PHOTO_NEWS
De sociale toestand van Wallonië lijkt er de jongste jaren op vooruit te gaan. Maar de ongelijkheid neemt er toe. Dat blijkt uit de sociale index van het Waals instituut voor de Statistiek (IWEPS).

Die sociale statistiek wil de toestand van Wallonië beschrijven met andere dan de klassieke sociaaleconomomische graadmeters, zoals het bruto binnenlands product (bbp). Zo worden 28 verschillende indicatoren in verband met demografie, gezondheidszorg, huisvesting, cultuur, werk, opleiding en veiligheid tot één cijfer verwerkt. Tegenover het referentiejaar 2004 is die sociale index zeven jaar lang blijven dalen, tot 2011, de twee volgende jaren was er opnieuw een lichte stijging. Toch staat de sociale index nog onder het niveau van 2004.

De grootste "verslechteringen" zijn vastgesteld rond arbeidsmarkt en (toegang tot) huisvesting, onbetaalde elektriciteitsfacturen en collectieve schuldregelingen. Opvallende verbeteringen waren er dan weer inzake het aantal mensen dat van school gaat zonder diploma, rond verkeersdoden, gemiddelde jaarlonen en het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

De ongelijkheid nam de jongste jaren wel weer toe, terwijl die tussen 2004 en 2009 wat was afgenomen.