Sociale instellingen moeten "terreuraanwijzigingen" melden

Initiatiefneemster Valerie Van Peel (N-VA).
belga Initiatiefneemster Valerie Van Peel (N-VA).
Het personeel van sociale instellingen moet binnenkort actief melden wanneer het tijdens hun werk op ernstige aanwijzingen van terreurmisdrijven stoot. Het wordt ook verplicht informatie over te maken indien het gerecht daar om vraagt. De Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel van N-VA goedgekeurd. De tekst kreeg groen licht van de meerderheid en oppositiepartij cdH, mits één onthouding van Francis Delpérée.

Over het N-VA-voorstel is al veel inkt gevloeid. Net als in de commissie, nam de discussie in de plenaire vergadering veel tijd in beslag. Dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het debat even moest verlaten voor een televisie-optreden, viel bij de oppositie ook niet in goede aarde.

Heel wat argumenten klonken bekend in de oren. Zo verwees de oppositie naar de grote tegenkanting die op het terrein tegen de tekst bestaat. Donderdag nog vond een beperkte manifestatie in de buurt van het parlement plaats.

Radicalisering
"Het veld is opgepookt", stelde initiatiefneemster Valerie Van Peel. "De VVSG heeft al drie keer een rondzendbrief rondgestuurd waarin staat dat het personeel voortaan verplicht is signalen van mogelijke radicalisering te melden aan de procureur des konings. Dat is feitelijk onjuist". Ze benadrukte dat radicalisering niet wordt geviseerd. "We trekken de lijn bij terrorisme."

Eén ander punt van kritiek is dat het wetsvoorstel het beroepsgeheim zou uithollen. Eric Massin (PS) stelde dat het beroepsgeheim de strijd tegen terrorisme niet in de weg staat. Van Peel benadrukte dat het beroepsgeheim niet absoluut is. "Als een ander belang primeert, moet het beroepsgeheim wijken. Wie is van oordeel dat de veiligheid van burgers minder belangrijk is dan de vertrouwensband van terroristen met sociale werkers?"

Vage tekst
De oppositie vindt ook dat de tekst erg vaag is en op die manier juridische onzekerheid met zich meebrengt. "Dit zal de efficiëntie van de strijd tegen terrorisme niet helpen", aldus Massin. "Tienduizenden personeelsleden krijgen een opdracht die hen niet toekomt en waar ze niet voor zijn opgeleid".

Hans Bonte (sp.a) benadrukte het belang van een goede informatiedoorstroming. "Van 60.000 mensen wordt nu verwacht dat ze naar het parket gaan bellen. Dat is de organisatie van de chaos terwijl je net orde nodig hebt in de informatiehuishouding". Het is voor Bonte ook helemaal niet duidelijk wie allemaal onder de verplichting zal vallen. "Gaat het alleen om maatschappelijk assistenten of gaat het ook om de kok en tuinier van het OCMW?"

Interpretatie
Stefaan Van Hecke (Groen) wees op een probleem van interpretatie. "Gaat het om aanwijzingen of om voltrokken terroristische misdrijven?" Ook bestaat een gevaar van een averechts effect, aldus Van Hecke. Hij vreest immers dat iemand met een probleem niet meer naar voren zal durven treden, als hij weet dat de informatie onmiddellijk naar het parket gaat. Van Peel hekelde dat Van Hecke er een karikatuur van maakte.