Sociale huurders in Anderlecht krijgen nieuwe regeling

De gemeente Anderlecht heeft een nieuw reglement opgesteld voor haar sociale huurders. Zij haalden in januari de media nadat een groot deel van hen onterecht bij de vrederechter werd geroepen voor vermeende achterstallige huurbetalingen.

Ook huurders die alles op tijd hadden betaald, kregen toen een aanmaning waarin hen een verzoening voor de vrederechter werd voorgesteld. Dat leidde tot ergernis bij de onterecht met de vinger gewezen huurders.

De gemeente paste daarop de procedure snel aan. Voortaan zou er via de gemeente een aflossingsplan worden opgesteld, enkel voor de wanbetalers. Walter Vandenbossche, CD&V-gemeenteraadslid in Anderlecht, laat nu weten dat die sociale huurders nog beter worden beschermd door een nieuw gemeentereglement.

De toegang tot de gemeentelijke appartementen en huizen wordt binnenkort vastgelegd in een rangregeling die zal worden gekoppeld aan inkomstenplafonden. "De sociaal achtergesteld kandidaat kan hierdoor op reguliere wijze kandidaat zijn en de zekerheid verwerven in zijn of haar recht op een woonentiteit", klinkt het. De nieuwe gemeentewet zou op de volgende gemeenteraad worden goedgekeurd. (belga/sd)