Sluizen weer dicht na afspringen onderhandelingen

Door acties van de Vlaamse ambtenaren lagen er eerder deze week al een honderdtal schepen vast voor de sluis in Evergem.
Door acties van de Vlaamse ambtenaren lagen er eerder deze week al een honderdtal schepen vast voor de sluis in Evergem.

Omdat het niet tot een akkoord is gekomen tussen de Vlaamse ambtenarenvakbonden en de Vlaamse overheid, zijn de sluizen in Evergem, bij Gent, en Harelbeke, bij Kortrijk, vandaag om 16.30 uur weer dicht gegaan. Ook in Oudenaarde zit de boel weer dicht, en in de loop van de avond sluiten waarschijnlijk ook de sluizen van Kerkhove, Merelbeke en Asper.

Politie
Karel Verbergt van de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart (VBR) zegt dat bericht te hebben gekregen van het kabinet van minister Bourgeois. Verbergt heeft de kabinetten van Kris Peeters en Geert Bourgeois gevraagd om de federale politie naar de sluizen te sturen, en Unizo zou volgens Verbergt een deurwaarder naar de acties laten komen. "Kijk maar eens in de archieven van 1975 om te zien waar boze binnenschippers toe in staat zijn", aldus een boze Verberght. In augustus dat jaar legden de binnenschippers het werk neer en blokkeerden ze diverse sluizen en kanalen. Die acties duurden toen tien weken.

Nieuwe acties
Na het afspringen van de onderhandelingen vanmiddag dreigden de vakbonden al met nieuwe en hardere acties. De vakbonden vinden de voorstellen van de Vlaamse regering rond koopkrachtverhoging onvoldoende. Dinsdag 25 maart zijn er alvast stakingen gepland bij het zeewezen en de binnenvaart.

Johnny Goethals van de socialistische vakbond ACOD bevestigt het nieuws. "De acties zijn voor onbepaalde duur hervat omdat de onderhandelingen met de overheid zijn afgesprongen. Als zij geen serieuze dingen op tafel willen leggen en enkel borrelnootjes serveren, gaan wij daar niet op in." Volgens Goethals liggen in Evergem nog twaalf à dertien schepen stroomopwaarts vast, stroomafwaarts zijn er dat twee. Toen de sluis in Evergem gisteren opnieuw was geopend na vier dagen acties, lagen er - afhankelijk van de bron - 100 tot 150 schepen voor de sluis.

Maaltijdcheques
Minister Bourgeois had vandaag van de Vlaamse regering het mandaat gekregen om met de vakbonden van de Vlaamse ambtenaren te onderhandelen over maatregelen rond koopkrachtverhoging. Zo was er ruimte voor koopkrachtmaatregelen voor de lagere lonen, met name via maaltijdcheques. Er was ook ruimte voor een lineaire loonsverhoging, maar dan "selectief" en dus niet voor de hogere ambtenarenlonen. Maar Bourgeois slaagde er vanmiddag niet in de vakbonden over de streep te trekken.

"Wat de overheid voorstelt, is compleet onaanvaardbaar. Het is in zijn totaliteit onvoldoende", zegt Hilaire Berckmans van ACOD Overheidsdiensten. "Hun voorstellen komen neer op 19 miljoen euro aan ingrepen. Wij willen minstens 26 miljoen euro", aldus Berckmans.
Jos Mermans van de liberale vakbond VSOA voelt zich "bedrogen" door de Vlaamse regering. "De regering is nooit met concrete cijfers over de brug gekomen. Onze mensen willen meer dan maaltijdcheques", zegt hij.

Loonsverhoging
Volgens Mermans hebben de bonden zelf een voorstel uitgewerkt. De overheid heeft volgens hem nog tot 31 maart om daar positief op te reageren. Het voorstel van de bonden voorziet in een lineaire verhoging van 2 procent (kostprijs: 24,6 miljoen euro) en een reeks flankerende maatregelen (bijvoorbeeld maaltijdcheques). Dat voorstel is volgens Mermans al afgezwakt tegenover de oorspronkelijke eis van 5 procent loonsverhoging.

"We geven de regering iets meer dan een week tijd om hier positief op te reageren. In afwachting zullen we volgende week dinsdag (25 maart) al wel actie voeren bij het zeewezen en de waterwegen", aldus nog Mermans. Het ACV zou zijn achterban in de tweede week van de paasvakantie willen consulteren. Maar ook de christelijke vakbond sluit spontane acties niet uit.

Minister Bourgeois betreurt dat de vakbonden niet akkoord zijn gegaan. Hij blijft erbij dat er namens de Vlaamse regering een "zeer goed voorstel" tot koopkrachtverhoging voor de Vlaamse ambtenaren op tafel lag. (belga/sps)