Slechte infrastructuur maakt Belgische snelwegen zo gevaarlijk

Meer verkeersveiligheid op de autosnelwegen vergt verbetering van de infrastructuur, vermindering van de verkeersdruk en meer controles op gevaarlijk rijgedrag. In de VAB Mobiliteitsbarometer, waar tweeduizend automobilisten gepolst werden een vergelijking te maken met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, wordt vooral gewezen op de kwaliteit van het wegdek en de wegmarkeringen in ons land.

In een studie van de European Transport Safety Council scoort België met een dertiende plaats slecht als het gaat over het risico op een dodelijk ongeval op de autosnelwegen. Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland hebben met 1 dode per miljard voertuigkilometers de veiligste snelwegen. Het gemiddelde risico op een dodelijk ongeval in België bedraagt 2,9 per miljard voertuigkilometers. Onze buurlanden Nederland (1,2), Frankrijk (1,7) en Duitsland (1,9) kennen een veel lager risico.

Mobiliteitsclub VAB bevroeg 2.000 automobilisten wat onze snelwegen gevaarlijker maakt dan die in de buurlanden. Grootste pijnpunt vormt de verkeersinfrastructuur. Ondanks de inhaalbeweging die door voormalig mobiliteitsminister Hilde Crevits werd ingezet, blijven grote stukken van onze snelwegen onvoldoende scoren op vlak van kwaliteit van het wegdek (83 procent) en de wegmarkeringen (57 procent). Een zwak punt zijn de talrijke op- en afritten in ons land. VAB vraagt onderzoek naar de impact van de op- en afritten op de verkeersveiligheid en de doorstroming en het implementeren van de oplossingen die hieruit voortvloeien.

36 procent van de automobilisten vindt dat de toegenomen verkeersdruk effect heeft op veiligheid van de snelwegen. Voor 48 procent baart de toename van het vrachtverkeer zorgen. Met een aandeel van meer dan 20 procent vrachtverkeer zijn een aantal stroken snelwegen verzadigd, aldus VAB.

Volgens 4 op 10 ondervraagden is het veiliger op buitenlandse snelwegen omdat daar meer controles zijn, niet enkel op snelheid maar ook op asociaal gedrag zoals afstand houden of van rijstrook veranderen.

Gemiddeld 7 op 10 ondervraagden zeggen voorstander te zijn voor het uitbreiden van snelheidstrajectcontrole. Vooral jongere automoblisten (tot 34 jaar) en 65-plussers zijn de grootste voorstanders.

Photo News