Situatie blauwtong in België zorgwekkend

In België zijn er op dit moment 2.044 haarden van blauwtong, de virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De toestand is zorgwekkend. Het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters, het Voedselagentschap (FAVV) en andere betrokkenen zoals de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen bogen zich over de problematiek. Peeters is alvast van plan om met een stevig dossier naar Europa te stappen en voor een vaccinatieplan en tussenkomst in de kosten te pleiten.

Problemen
Tijdens de vergadering van werden de problemen besproken die de ziekte veroorzaakt en werd een stand van zaken opgemaakt over de toestand in de ons omringende landen. In Nederland zijn er 889 haarden van blauwtong, in Duitsland 1.835 en in Frankrijk en Luxemburg respectievelijk 152 en 122

Vaccinatiesysteem
Voorts werd het opzetten van een vaccinatiesysteem en de praktische organisatie ervan besproken. De Vlaamse minister-president wil alvast zeer snel een Europees dossier rond vaccinatie voorbereiden en gaat daarvoor rond de tafel zitten met zijn federale collega, maar ook met de verantwoordelijken in Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Op de Europese Landbouwraad van 26 september zal om het standpunt van Europa worden gevraagd inzake vaccinatie - onder meer of die al dan niet verplicht moet zijn - en zal gepleit worden voor Europese schadevergoedingen.

Financiële kater
Het is immers de eerste keer dat blauwtong Europa op zo'n grote schaal treft, met een zware financiële kater voor de schapenbedrijven tot gevolg. Voor de Vlaamse schapenhouderijen wordt de schade nu al op 4.138.000 euro geraamd (cijfers Boerenbond). Ook bij de rundveesector zou de schade zeer groot zijn. "De toestand is zorgwekkend, en de piek is nog niet bereikt", zegt minister-president Peeters. Verwacht wordt dat er in oktober en november nog meer blauwtonghaarden zullen zijn. Sinds half juli werden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar al 14.000 dieren meer naar het destructiebedrijf gebracht.

Op federaal niveau zal alvast bekeken worden of het mogelijk is de blauwtongproblematiek als landbouwramp te erkennen, zo werd ook duidelijk op de vergadering. Het FAVV wil de Gewesten helpen bij het ramen van de verliezen.

Rapporteren
De Vlaamse minister-president, die binnen de Vlaamse regering ook Landbouw in zijn portefeuille heeft, roept alle professionele en hobbyschapenhouders nogmaals op om alle vaststellingen van blauwtong effectief te rapporteren aan het Voedselagentschap. Alleen zo kan een correct beeld van de dierenziekte worden ontwikkeld. Bij de professionele schapenhouders is de aangifteplicht stilaan doorgedrongen, maar veel hobbykwekers rapporteren de ziekte niet. Peeters benadrukt dat er geen boetes verbonden zijn aan de aanwezigheid van blauwtong.

Blauwtong dankt zijn naam aan een van de symptomen van de ziekte, namelijk de blauwe tong die besmette dieren kunnen krijgen. Naast schapen kunnen ook runderen, geiten, dromedarissen, buffels en wilde herkauwers besmet raken. (belga/hln)