Sint-Verhaegen verhuist naar Grote Markt

BELGA
Nieuwe episode in de organisatie van de jaarlijkse Sint-Verhaegen herdenking van de studenten van de VUB en ULB op vrijdag: van 12 uur tot 13 uur komen de studenten samen op de Grote Markt, daarna verspreiden ze zich over de stad. Het evenement op de Heizel gaat niet door, de optocht door de stad evenmin.

Door het verhoogde veiligheidsniveau, in het bijzonder op grote publieksevenementen stond ook de jaarlijkse studentenviering Sint-Verhaegen in Brussel op de helling. Hoewel burgemeester Mayeur eerst nog leek aan te geven dat de optocht ter herdenking van de oprichter van de VUB en ULB kon doorgaan, beslisten de universiteiten en de stad na een negatief advies van de politie om het evenement te verhuizen naar de Heizelpaleizen, waar een cantus en banket zouden plaatsvinden.

Als de studenten de optocht in het centrum lieten doorgaan, dreigde de politie alle juridische verantwoordelijkheid te leggen bij de twee studenten die de aanvraag voor de optocht indienden, ook als het om andere incidenten dan terroristische aanslagen ging.

Protest
Maar het alternatief op de Heizelvlakte stootte op veel protest bij de achterban van het ACE en het BSG, de beide studentengenootschappen die de optocht organiseren. "Het alternatief paste niet bij de geest van de Sint-Verhaegen, waarbij studenten verbroederen in de binnenstad", zegt Dominiek Stroo van het Brussels Studentengenootschap, dat samen met zijn Franstalige tegenhanger besloten heeft zich dit jaar terug te trekken uit de organisatie van het evenement.

Alternatief
Nu komen de universiteiten en de stad Brussel met een nieuw alternatief. Morgen vindt tussen 12 en 13 uur in het stadhuis van Brussel de officiële Verhaegenzitting van de Brusselse universiteiten plaats. Op de streng beveiligde Grote Markt komt een groot scherm, waarop de toespraken van o.a. rector Paul De Knop van de VUB, rector Didier Viviers van de ULB en de vertegenwoordigers van studenten en oud-studenten te zien zullen zijn. Op de Grote Markt zullen de studenten 1 minuut stilte houden voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

"Tegelijk is duidelijk gesteld dat de studentenoptocht volgend jaar in normale omstandigheden opnieuw zal plaatsvinden zoals hij altijd heeft plaatsgevonden, met feestwagens en bier, en met vertrek op de Grote Zavel", klinkt het in het persbericht van de universiteiten.

'Het alternatief op de Heizel paste niet bij de geest van de Sint-Verhaegen, waarbij studenten verbroederen in de binnenstad'

Dominiek Stroo