Sint-Niklaas bouwt 700 duurzame woningen

In Sint-Niklaas wordt vanaf 2012 gebouwd aan de grootste geplande duurzame woonontwikkelingen in België tot op heden. In de Clementwijk, ten noorden van Sint-Niklaas, worden 700 lage-energiewoningen (E60) gebouwd. Een markttechnische studie zou groen licht gegeven hebben qua haalbaarheid.

Een Brussels onderzoeksbureau onderzocht de haalbaarheid voor de ontwikkeling van een nieuwe duurzame woonwijk met 700 lage-energiewoningen ten noorden van de Sint-Niklase agglomeratie. Het project in de Clementwijk houdt deels sociale en bescheiden woningen in. De ontwikkelaars zijn de stad Sint-Niklaas, de intercommunale Interwaas, de sociale huisvestingsmaatschapijen Waasse Landmaatschappij en Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, en private ontwikkelaar Matexi.
 
Momenteel wordt het voorontwerp voorbereid en de start van de werken is gepland in 2012. Het zal wellicht tien jaar duren vooraleer het hele project gerealiseerd is. Op wijkniveau worden aan aantal duurzaamheidsingrepen doorgevoerd. Zo wordt de grachtenstructuur behouden, om het overtollige oppervlaktewater natuurlijk te laten afvloeien. De bebouwing komt rond een centraal park, en een fietswegel en vrije busbaan krijgen een centrale plaats om het autoluwe karakter te onderstrepen. De woningen zelf zullen minstens een energieprestatiecoëfficiënt hebben van E60, terwijl de huidige Vlaamse norm voor nieuwbouw E80 bedraagt.
 
Gelijkaardige grootschalige duurzame woonontwikkelingen zijn al in Nederland en Duitsland gerealiseerd. (belga/vsv)