Sinksenfoor mag niet op Gedempte Zuiderdokken

vmma
De stad Antwerpen moet in extremis op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor de Sinksenfoor. Zes omwonenden die al jaren klagen over geluidsoverlast hebben hun slag thuis gehaald: de Antwerpse kortgedingrechter heeft immers beslist dat de Sinksenfoor dit jaar niet mag plaatsvinden op de Gedempte Zuiderdokken. De stad Antwerpen kan in beroep gaan tegen de beschikking van de kortgedingrechter, maar de uitspraak van die procedure zal wellicht te laat komen.

De rechter fundeerde haar beslissing door naar twee eerdere uitspraken te verwijzen die in het nadeel van de stad waren. Zo had de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 29 januari 2013 al geoordeeld dat ze geen vergunning had om de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken te organiseren en op 1 februari 2013 had de Raad van State het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) geschorst.
    
In dat GRUP werd de bestemming van de Zuiderdokken gewijzigd van kwetsbaar parkgebied, waar geen grootschalige evenementen zoals de Sinksenfoor georganiseerd mogen worden, naar publieke ruimte, waar dat wél mag. Maar door de schorsing blijven de Gedempte Zuiderdokken dus vooralsnog parkgebied.
    
Ondanks die uitspraken had de stad op 15 maart 2013 toch beslist om de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken te laten doorgaan. Daaruit blijkt volgens de rechter dat "de stad blijkbaar niet de intentie heeft om zich te gedragen zoals van een zorgvuldige overheid met respect voor de wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken verwacht mag worden."
    
Cultureel erfgoed
De rechter stelde in haar beschikking voorts dat de Sinksenfoor misschien wel als cultureel erfgoed beschouwd kan worden, maar dat zulks niet geldt voor de locatie waar het evenement doorgaat. Ook het mogelijke inkomstenverlies dat de stad en de foorkramers hadden ingeroepen, was volgens haar niet van tel, omdat deze zaak niet over de organisatie van de foor gaat, maar wel over de locatie. Ze verklaarde de eis van de omwonenden gegrond, maar besliste om de stad geen dwangsom op te leggen.
    
Deze uitspraak heeft enkel betrekking op de Sinksenfoor van 2013 en niet op latere edities of op andere evenementen die er georganiseerd worden, zoals Stu Day. Ook over het gebruik van de Gedempte Zuiderdokken als parking sprak de kortgedingrechter zich niet uit. Over al die dingen zal de rechter ten gronde zich later moeten buigen.

De stad Antwerpen kan in beroep gaan tegen de beschikking van de kortgedingrechter, maar de uitspraak van die procedure zal wellicht te laat komen. De opbouw van de Sinksenfoor moet al begin mei beginnen om op tijd klaar te zijn voor de opening van de foor in het Pinksterweekend. "De beroepstermijn is gewoon te lang, waardoor het weinig zin zou hebben", zegt advocaat Roland Pockelé-Dilles die voor de stad optreedt.

BELGA

Noodscenario
In een reactie laat de stad weten dat er een noodscenario op tafel ligt met een alternatieve locatie voor de Sinksenfoor, zodat die dit jaar toch in een of andere vorm zou kunnen doorgaan. Het stadsbestuur werkte daar de voorbije maanden al aan, om te anticiperen op een mogelijk verbod op het organiseren van de foor op de Gedempte Zuiderdokken vanwege de rechter in kortgeding.
    
Eerder was het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat de Zuiderdokken gewijzigd had van parkgebied naar publieke ruimte al door de Raad van State geschorst. Volgens het stadsbestuur is het oordeel van de rechter in kort geding nu "een gevolg van juridisch knoeiwerk uit het verleden, waarvan we wisten dat het op een bepaald moment als een boemerang in ons gezicht zou kunnen terugkeren".
    
"Wij hadden er dan ook rekening mee gehouden dat de rechter deze beslissing zou nemen en hebben achter de schermen hard gewerkt aan een noodscenario", klinkt het nog bij de stad. Dat plan zou een alternatieve locatie inhouden voor dit jaar, maar geen structurele oplossing voor de toekomst.
    
Details over het noodscenario worden voorlopig niet bekendgemaakt. De foorkramers zullen worden uitgenodigd op een overlegmoment begin volgende week en pas nadien zal de stad met meer informatie naar buiten komen. "Maar we zullen er zeker en vast alles aan doen om de Antwerpenaar ook dit jaar een Sinksenfoor te kunnen bieden", luidt het.

Horeca
De Antwerpse afdeling van zelfstandigenorganisatie Unizo hoopt dat het Antwerpse stadsbestuur een alternatief vindt dat zo dicht mogelijk bij die locatie ligt, zodat de lokale horeca en winkels alsnog mee kunnen profiteren van het publiek dat door de foor wordt aangetrokken. "Een kermis hoort thuis in het stadscentrum", klinkt het in een mededeling. "Heel wat steden en gemeenten zouden veel geld geven voor een event als de Sinksenfoor, een publiekstrekker die de hele stad ten goede komt."

"Het zogenaamde belang van enkelen weegt niet op tegen het algemene sociaaleconomische belang", vindt de organisatie. "De Sinksenfoor lokt jaarlijks zowat een miljoen mensen. Die bezoekers blijven niet enkel op de foor, maar trekken ook naar de winkelstraten en de horecazaken in de binnenstad." Dat dit net in economisch moeilijke tijden niet langer het geval zou zijn, noemt Unizo "totaal onbegrijpelijk."