Sinksenfoor dan toch op de Gedempte Zuiderdokken

vmma
De Antwerpse Sinksenfoor gaat dit jaar alsnog door op de Gedempte Zuiderdokken en verhuist dus niet naar de Scheldekaaien. Dat staat te lezen op de website van de Sinksenfoor. Het nieuws wordt bevestigd binnen het Antwerpse stadsbestuur. Dat geeft later op de dag een persconferentie over de hele zaak.

Enkele weken geleden had de rechter in kort geding na een klacht van een handvol buurtbewoners geoordeeld dat de Sinksenfoor dit jaar niet mag doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken, aangezien die locatie "parkgebied" als bestemming heeft en een wijziging daarvan in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) onlangs door de Raad van State was geschorst. De stad kwam vervolgens met een plan B op de proppen waarbij de foor voor zeker één editie naar de nabije Scheldekaaien zou verhuizen.

Ook daar waren de omwonenden echter niet opgezet met de komst van de zes weken durende kermis, waardoor er opnieuw een rechtszaak dreigde. Stad, omwonenden en foorkramers zaten de voorbije week meermaals rond de tafel en afgelopen weekend leek er een akkoord in de maak rond onder meer maatregelen tegen overlast en het erkennen van de eenmaligheid van de verhuis. Die verhuis komt er nu dus echter toch niet; de Sinksenfoor zal als vanouds doorgaan op de Gedempte Zuiderdokken.

In een persbericht stellen de kaaibewoners dat ze er altijd van overtuigd zijn gebleven "dat overleg de beste piste vormde om tot een oplossing te komen die gunstig is voor alle partijen". Ze danken daarbij ook schepen voor Markten en Foren Ludo Van Campenhout en de bewoners van de Zuiderdokken en diens advocaat. "Een juridisch steekspel, met bijhorende onzekerheid voor alle partijen, kon zo voorkomen worden", klinkt het tot slot.

Een delegatie van het Kaaicomité zal maandagnamiddag ook op het Antwerpse stadhuis aanwezig zijn op de persconferentie rond de nieuwe wending in het dossier.