Sigarettenfraude van 20 miljoen euro voor Brusselse rechtbank

De correctionele rechtbank van Brussel heeft donderdag een grootscheepse trafiek van namaaksigaretten behandeld met uitlopers naar Frankrijk en de Verenigde Staten. In België werden de namaaksigaretten gedurende verscheidene maanden verkocht. In 2004 en 2005 werden verscheidene containers in beslag genomen. De fraude zou 20 miljoen euro bedragen.

De hoofdbeklaagde is een Chinees. Hij wordt als de opdrachtgever beschouwd van de illegale handel in namaaksigaretten, een van de grootste die België tot dusver gekend heeft.
 
De nagemaakte pakjes Marlboro kwamen vanuit Shangai in containers in de haven van Antwerpen aan. Daar namen vijf anderen de koopwaar in ontvangst om ze naar opslagplaatsen van schijnfirma's te brengen. Sommige pakjes hadden geen fiscaal bandje, andere hadden valse Belgische bandjes.
 
Smokkelnetwerk

De speurders van de federale gerechtelijke politie gaven donderdag een schema van het smokkelnetwerk, met de verschillende etappes van de fabricage tot de verkoop in België. Ze zeiden dat de opbrengst vergelijkbaar was met die van drugs en dat 80 procent van de namaaksigaretten uit China kwam.
 
De federale overheidsdienst Financiën stelde zich burgerlijke partij op het proces en vroeg donderdag de veroordeling van de zes beklaagden tot boetes.
 
Het proces wordt vrijdag voortgezet met het requisitoir en de pleidooien. (belga/jv)