Senaat ziet geen reden om volmachtenwet te amenderen

Photo News
De Senaat heeft vrijdag met zitten en opstaan vastgesteld dat er geen reden is om de volmachtenwet, die donderdag door de Kamer werd goedgekeurd, te amenderen. Niemand bleef zitten. Daardoor beschikt de regering voor een periode van drie maanden over volmachten om de nodige maatregelen te nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

De volmachten moeten het voor de regering-Wilmès mogelijk maken om maatregelen te nemen zonder daarvoor telkens de goedkeuring te moeten vragen van het parlement. Het gaat dan zowel om maatregelen op het vlak van volksgezondheid, als om beslissingen die de socio-economische gevolgen van de coronacrisis moeten helpen opvangen.

Na drie maanden volgt er een evaluatie en, indien nodig, kan de Kamer de volmachten nog eens met drie maanden verlengen. Een vaste commissie in de Kamer, met CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten als voorzitter, zal toezicht houden hoe de regering met de volmachten omgaat. Uiterlijk na een jaar moet het parlement de genomen beslissingen bekrachtigen.

Afgeslankte plenaire vergadering

De plenaire vergadering vond in afgeslankte vorm plaats met enkel de fractieleiders of hun vervanger in de zaal. Op voorstel van Andries Gryffoy (N-VA) stemden alle fracties ermee in om de tekst van de Kamer niet te amenderen.

Op Vlaams Belang en PVDA na, stemden alle fracties zoals hun partijgenoten in de Kamer. Vlaams Belang onthield zich in de Kamer, maar dat was in de Senaat niet mogelijk, omdat daar met zitten en opstaan beslist werd. Fractieleider Guy D'haeseleer herhaalde de kritiek van zijn partij op de volmachtenwet.

“Maar wij zijn ons bewust van de ernst van de situatie en de noodzaak dat daartegen snel en kordaat moet kunnen worden opgetreden en daarom besluiten wij, zoals we ons woord daartoe hebben gegeven, dat het in deze omstandigheden niet opportuun is om tot amendering over te gaan”, aldus D’haeseleer.

Ook de PVDA-PTB-fractie sloot zich aan bij het voorstel om niet te amenderen, ondanks de tegenstem in de Kamer. Fractieleider Antoine Hermant herhaalde de vrees van de radicaal linkse partij dat de regering van de volmachten gebruik zal maken om antisociale maatregelen te nemen.

Tijdverlies vermijden

De Senaat had na de goedkeuring door de Kamer donderdagavond een deel van de volmachtenwet geëvoceerd om tijdverlies te vermijden. Op advies van de Raad van State was het wetsvoorstel in twee gesplitst, een groot deel waar de Senaat geen zeg over heeft en een klein deel dat de Senaat zou kunnen evoceren. De Senaat had daar in principe vijftien dagen voor, maar door de tekst meteen naar zich toe te trekken en te beslissen dat er geen reden is om iets aan de tekst te veranderen, beschikt de federale regering nu voor drie maanden over volmachten.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • julien de meulder

    de senaat en de kamer hebben hun geld nog nooit zo gemakkelijk verdient buiten die paar die het moeten oplossen .ze zouden beter hun loon tijdens de corona crisis afstaan dat zou tenminste eerlijk zijn tegen de gewone bevolking die nu in de miserie zitten.