Senaat volledig na eedaflegging tien gecoöpteerde senatoren

Jan Becaus legt de eed af voor N-VA.
PHOTO_NEWS Jan Becaus legt de eed af voor N-VA.
De Senaat is sinds vandaag, na de eedaflegging van de tien gecoöpteerde senatoren, definitief samengesteld. Tijdens de plenaire vergadering diende eerst nog Sonja Claes (CD&V) de eed af te leggen als deelstaatsenator. Ze was vorige week verhinderd. Daarna was het de beurt aan de tien gecoöpteerde senatoren die door de verschillende partijen zijn aangeduid.

De meeste aandacht ging daarbij naar voormalig VRT-nieuwsanker Jan Becaus, die door N-VA werd gecoöpteerd naast Pol Van Den Driessche, eveneens een oud-journalist en oud-senator voor CD&V. Sp.a coöpteerde Bert Anciaux, CD&V Steven Vanackere, Open Vld Lode Vereeck en Groen Petra De Sutter. Vanackere wordt meteen fractieleider van CD&V. Bij N-VA werd dat Annick De Ridder, bij sp.a Anciaux.

Aan Franstalige kant zijn de gecöopteerde senatoren Christophe Lacroix (PS), Anne Barzin (MR), Christophe Bastin (cdH) en Cécile Thibault (Ecolo).

Volgende donderdag komt de Senaat nog een derde maal bijeen voor de benoeming van het bureau en de aanduiding van de vertegenwoordigers voor een aantal internationale assemblees. Dan zal ook duidelijk worden of Rik Daems (Open Vld) voorlopig voorzitter van de Senaat blijft. Het is de traditie dat het voorzitterschap van een parlement meetelt bij de verdeling van de posten bij de regeringsvorming. Momenteel zit een partijgenoot van Daems, Patrick Dewael, de Kamer reeds voor.