Senaat breidt neutrale zone rond federale parlement uit

De Senaat heeft vandaag een wetsvoorstel van Danny Pieters (N-VA) goedgekeurd waardoor de neutrale zone rond het federale parlement wordt uitgebreid tot het Parlement van de Franse gemeenschap, het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers en het recent door de Kamer aangekochte Forumgebouw. Het troonplein ligt voortaan niet meer in de neutrale zone. Enkel de groenen onthielden zich.

In de neutrale zone zijn samenscholingen en individuele demonstraties verboden. De zone is afgebakend door de wet van 2 maart 1954 "tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten", die ook een verbod oplegde om de parlementaire werkzaamheden te verstoren of zonder wettige reden de lokalen van het parlement te betreden.
 
Aangezien de zone in 1954 werd vastgelegd, is er enkel rekening gehouden met het federale parlement. Toevallig ligt het Vlaams parlement in de zone, maar dat is niet het geval voor het parlement van de Franse gemeenschap of het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.
 
Het wetsvoorstel definieert de neutrale zone binnen de volgende straten: Hertogstraat, Noordstraat (van de Leuvenseweg tot het Surlet de Chokierplein), Ijzerenkruisstraat, Koningstraat (van het kruispunt van de Ijzerenkruisstraat, de Onderrichtstraat en de Treurenberg tot het Koningsplein), Koloniënstraat (van de Koningstraat tot de Jonkersstraat), Paleizenplein en de Brederodestraat. Het troonplein valt voortaan buiten de zone. Het wetsvoorstel moet nog het fiat krijgen van de Kamer. (belga/adv)