Scouts verzamelen in Brussel voor 13de Europese Conferentie

455 scouts en gidsen uit 46 Europese landen hebben van 17 tot 21 juli verzamelen geblazen in Brussel voor de 13de Europese Scouts- en Gidsenconferentie. De deelnemers, afgevaardigd door 95 nationale organisaties, debatteren vijf dagen lang over de situatie en de toekomst van de scouts- en gidsenbeweging in Europa en bereiden de komende mondiale conferenties voor. Organisator België heeft als thema voor de conferentie 'No Limits' gekozen.

"Bedoeling is dat we de scouts- en gidsenbewegingen aanzetten om grenzen te verleggen", zegt Veerle Haverhals, internationaal commissaris van de Federatie Open Scouting. "Daarmee bedoelen we zowel de grenzen van de beweging, die open moet staan voor alle bevolkingsgroepen, als die van de jonge scouts zelf, die we als leiding moeten aanzetten hun grenzen te verleggen door zich te engageren. We willen van hen 'active citizens' maken, die deelnemen aan onze maatschappij en hun stem laten horen."
 
Prioriteiten
Daarvoor hebben de 5 Belgische scoutsorganisaties 3 strategische prioriteiten vastgelegd die ze na de Europese conferentie hopen mee te nemen naar de Wereldconferentie over zes maanden. "Scoutisme moet zijn werking aanpassen aan de steeds veranderende wereld en de gewijzigde leefwereld van jongeren, die voor nieuwe uitdagingen staan.
 
Daarnaast willen we aan leden winnen door kwaliteit te leveren in onze werking, onder meer door relevante thema's te kiezen. Tenslotte hechten we groot belang aan onze cultuur van vrijwilligerswerk, die we willen promoten en waarvoor we erkenning vragen, zeker in het Europese Jaar van de Vrijwilliger." (belga/kve)