Schurmans meldde fout in Fortis-arrest aan procureur-generaal

Kamervoorzitter Herman Van Rompuy heeft van minister van Justitie Jo Vandeurzen een brief ontvangen vergezeld van een rapport van de procureur-generaal bij het hof van beroep waaruit moet blijken dat er gronden zijn om het Fortis-arrest via cassatieberoep onwettig te laten verklaren. Beide documenten waarvan sprake werden aan de poort van de Wetstraat 16 aan de pers rondgedeeld. Het is uitgerekend de gecontesteerde rechter Schurmans - diegene die zich ziek meldde en aanvankelijk weigerde het Fortis-arrest te tekenen - die via een mail de procureur-generaal van het hof van beroep meldde dat er onregelmatigheden zouden zijn gebeurd.

Vormfout
In het rapport, dat maandag aan Vandeurzen werd overhandigd, haalt de procureur-generaal de mogelijkheid aan om artikel 1088 van het gerechtelijk wetboek te gebruiken. Dat zou kunnen in geval van een beroep bij het Hof van Cassatie tegen het Fortis-arrest dat de verkoop van Fortis aan BNP Paribas opschortte. Er zou een vormfout gebeurd zijn bij de afhandeling van het verzoek om de debatten te heropenen.

Ziek
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) had op 11 december om die heropening gevraagd om een notificatie van de Europese Commissie aan het dossier toe te voegen. De procureur-generaal meldt dat hij op 12 december, de dag waarop het Fortis-arrest werd uitgesproken, via een mail van rechter Schurmans - die samen met rechters Blondeel en Salmon de zaak in beroep behandelde - werd ingelicht over een aantal onregelmatigheden. Schurmans gaf aan dat ze door ziekte afwezig was sinds 10 december en niet kon deelnemen aan de deliberatie over het verzoek en geen arrest wilde ondertekenen waarin een uitspraak zou worden gedaan over dat verzoek.

Annulatie?
"In de hypothese dat het arrest naar het Hof van Cassatie zou worden verwezen op grond van artikel 1088 artikel 1 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zover de beslissing over het verzoek tot heropening van de debatten wordt geannuleerd, lijkt me die annulatie te moeten leiden tot die van het volledige arrest, in die zin dat de rest maar kon worden beslist omdat het verzoek waarvan sprake, werd verworpen", schrijft procureur-generaal De Le Court. (belga/kh)

Rechter Christine Schurmans
UNKNOWN Rechter Christine Schurmans