Schepen krijgt blaam voor inzet gemeentepersoneel bij partijactiviteit

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte geeft Vlaams parlementslid Else De Wachter (sp.a) een blaam omdat zij als schepen van Kapelle-op-den-Bos eind augustus op het gemeentehuis een beroep had gedaan op een jobstudent van de gemeente om uitnodigingen voor een etentje van de sp.a in omslagen te steken. LDD-gemeenteraadslid David Van Hecke, die de klacht had ingediend bij de gouverneur, reageert verheugd op de uitspraak.

Gouverneur De Witte stelt dat hij samen met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois van oordeel is dat de schepen een fout maakte. Beiden aanvaarden evenwel dat er verzachtende omstandigheden zijn. Het betrof immers een autistische jobstudent die in het verleden als stagiair reeds soortgelijke taken had uitgevoerd voor de schepen en op dat ogenblik niets om handen had.

"In om even welke omstandigheid dient een mandataris de onafhankelijkheid en neutraliteit van gemeentelijke ambtenaren te respecteren en mag een mandataris geen misbruik maken van de loyauteit van de ambtenaar ten aanzien van het bestuur om te belasten met taken die niets van doen hebben met zijn functie", aldus De Witte die tevens wijst op de voorbeeldfunctie die een mandataris heeft. (belga/vsv)
 

PHOTO_NEWS