Schauvliege verdedigt zich tegen kritiek op M-score

Joke Schauvliege
BELGA Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft zich vanmiddag in het Vlaams Parlement verdedigd tegen kritiek op haar natuur-en milieubeleid en op haar voorstel rond de invoering van een mobiliteitsscore of M-score voor woningen. Wat het natuur- en milieubeleid betreft, werd de CD&V-minister ook uit de wind gezet door minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Bourgeois zei dat er in de regering "cohesie" bestaat rond het gevoerde natuur- en milieubeleid.

CD&V-minister Schauvliege kreeg het de afgelopen dagen fel te verduren. Zo oogstte haar plan voor de invoering van een mobiliteitsscore of M-score voor woningen een storm van kritiek. Ook de eigen coalitiepartners N-VA en Open Vld schoten dat plan af. Daarnaast was er de open brief van meer dan 40 professoren die het Vlaamse natuur- en milieubeleid hekelden. "De klok wordt 20 jaar teruggedraaid", klonk het.

Minister Schauvliege moest zich vandaag in het Vlaams Parlement verdedigen tegen die kritiek. Wat de M-score betreft, herhaalden N-VA en Open Vld bij monde van respectievelijk Jelle Engelbosch en Mercedes Van Volcem hun kritiek. Van Volcem noemde de M-score ronduit een "onding" en riep de minister op het idee af te voeren. Maar minister Schauvliege wil het idee niet zomaar in de prullenmand gooien. Volgens haar kan zo'n M-score wel degelijk een instrument zijn om informatie over mobiliteit samen te voegen en mensen te informeren. Ze voegde er meteen aan toe dat het niet de bedoeling is om een bijkomend attest in te voeren of de administratieve lasten te verzwaren.

Wat de kritiek op het Vlaamse natuur- en milieubeleid betreft, counterde Schauvliege het commentaar met eigen cijfers. Zo zijn de middelen voor natuurbeheer volgens haar de voorbije twintig jaar stelselmatig gestegen. De voorbije vijf jaar is het aantal hectare in natuurbeheer met 45 procent gestegen, aldus Schauvliege.

Toen Groen-parlementslid Hermes Sanctorum zich openlijk vragen stelde bij het functioneren van Schauvliege als bevoegd minister, nam minister-president Bourgeois zijn CD&V-collega in bescherming. Bourgeois noemde natuur één van de prioriteiten in het regeerakkoord en zei dat er "cohesie" is over het gevoerde beleid. Hij beloofde ook een snel akkoord voor het dossier van de poldergraslanden. Dat dossier sleept al 20 jaar aan. "Ook Groen heeft dat destijds niet kunnen oplossen", repliceerde hij aan Sanctorum.

Geert Bourgeois nam Joke Schauvliege in bescherming.
BELGA Geert Bourgeois nam Joke Schauvliege in bescherming.