Sans-papiers verlaten Begijnhofkerk (voorlopig)

De veertig mensen zonder papieren die vandaag onverwacht de Brusselse Begijnhofkerk zijn binnengegaan met de bedoeling ze te bezetten, hebben vanavond voorlopig de kerk verlaten. Dat gebeurde in overleg met de twee priesters van de kerk, die de actie principieel steunen maar eerst overleg willen plegen over de specifieke invulling van de bezettingsactie. Morgenvroeg is er een vergadering gepland met alle partijen.

Geen toestemming
De sans-papiers, gesteund door het CSPL (Comité des Sans Papiers en Lutte/Comité van Mensen zonder Papieren in Strijd), gingen vanmiddag de Begijnhofkerk in het centrum van Brussel binnen. Hun plan was om er te blijven, maar ze kregen daartoe geen toestemming. De twee parochiepriesters, die niets van de actie afwisten, kwamen ter plaatse om met de kerkbezetters te praten.

"Eerst onderhandelen"
"Principieel steunen wij de strijd van de mensen zonder papieren in België. In het verleden heeft onze parochie samen met hen acties georganiseerd. Maar wij kunnen hen hier nu onmogelijk zonder overleg met onze partners laten overnachten", zegt de Nederlandstalige parochiepriester Daniel Alliët.

"Vanavond wil ik eerst nog praten met de hele parochieploeg, de vakbonden en enkele vluchtelingenorganisaties. Pas daarna kunnen we echt onderhandelen over wat de actie precies moet inhouden", aldus Alliët.

"Rechte lijn"
Abdeslam Elyacoubi van het CPSL leidt hieruit af dat morgen een echte symbolische bezetting kan beginnen. "Wij willen de komende twee weken druk zetten op de regeringsonderhandelaars. Niet zozeer om alle illegalen onmiddellijk te regulariseren, maar wel om een rechte lijn te trekken in het huidige asielbeleid, dat niet transparant en te arbitrair is", aldus Elyacoubi.

Iraniërs
De mensen zonder papieren die vanmiddag de kerk binnengingen, waren voornamelijk Iraniërs, Marokkanen en Algerijnen. Ook heel wat vrouwen namen aan de actie deel. De vergadering van morgen is gepland om 10.00 uur in de parochiezaal voor de Begijnhofkerk. (b