Sanctie voor wie langdurig zieke niet opnieuw aan het werk helpt

Met het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de regering meer langdurig zieken opnieuw aan werk helpen.
BELGA Met het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de regering meer langdurig zieken opnieuw aan werk helpen.
De federale ministerraad heeft een akkoord gevonden over de re-integratie van langdurig zieken. Werkgevers die geen redelijke inspanningen doen om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeren een sanctie van 800 euro. Werknemers kunnen 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen.

Met het wetsontwerp van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de regering meer langdurig zieken opnieuw aan werk helpen. Zo vermindert de druk op de sociale zekerheid, maar het is ook goed voor de zieke werknemers. Als zij via aangepast werk opnieuw aan de slag kunnen, halen ze voldoening uit hun job en ontvangen ze een hoger inkomen, redeneert Peeters.

Als de arbeidsgeneesheer van oordeel is dat ander of aangepast werk mogelijk is, moet de werkgever een re-integratieplan opstellen. Als hij dat niet doet, moet hij een herstelbijdrage betalen om de sociale zekerheid te compenseren. Als hij bovendien geen redelijke inspanningen levert om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeert hij een administratieve bijdrage van 800 euro te moeten betalen.

Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie kan zijn uitkering met 5 tot 10 procent worden verminderd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als hij weigert de vragenlijsten in te vullen of afwezig blijft op een gesprek over zijn re-integratie. De uitkering wordt slechts voor één maand verlaagd en kan nooit lager komen te liggen dan het minimum dat van toepassing is voor zijn gezinssituatie.

Belangrijke nuance is ook dat de regels niet gelden voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Kris Peeters maakt zich sterk te hebben gepleit voor redelijke modaliteiten, die niets verlangen dat onmogelijk is van werknemers of bedrijven. Die bezorgdheden werden verwerkt in de uiteindelijke regeling, zegt hij.

Werkgevers reageren tevreden

De werkgevers reageren tevreden op het akkoord dat de federale ministerraad vandaag bereikt heeft over de re-integratie van langdurig zieken, maar maken tegelijk nog enig voorbehoud. 

Het Verbond van Belgische Ondernemeningen (VBO) besluit dat het compromis van de regering de juiste accenten lijkt te leggen. "Het akkoord moet nu evenwichtig in de praktijk gebracht worden", klinkt het. VBO zegt dat re-integratie enkel kan slagen als alle betrokken partijen, ook de werkgevers, hieraan meewerken. "Maar men kan hen enkel aanspreken voor die aspecten waar zij werkelijk vat op hebben", aldus het VBO, dat erop wijst dat werkgevers en werknemers onder dit akkoord vallen. "We rekenen erop dat er ook nog concrete maatregelen komen om ook de artsen te responsabiliseren."

Voka wijst ook op de verantwoordelijkheid van artsen en ziekenfondsen. "Artsen moeten daadwerkelijk financieel geresponsabiliseerd worden, zodat ze arbeidsongeschiktheid goed onderbouwd attesteren", vindt Voka. "Ook bij de ziekenfondsen zien we nog een te beperkte responsabilisering. Bij de preventiediensten zelfs helemaal niets, ondanks hun centrale rol."

"Belangrijke stap"

Het nieuwe wetsontwerp is voor gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka een "belangrijke stap". "We hebben immers meer dan ooit alle werknemers nodig op de arbeidsmarkt." Werkgevers moeten "redelijke inspanningen" doen om re-integratie te ondersteunen. "Dat omvat redelijke aanpassingen aan de werkposten of de werkomgeving, of via aangepast of ander werk", aldus de organisatie. "Van werknemers verwacht de regering dat ze de nodige inspanningen doen om mee te werken aan een re-integratietraject met het oog op tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt."

Unizo van zijn kant is tevreden dat de automatische sanctionering geschrapt is voor zowel werkgevers als werknemers. "Het is een goede zaak dat in het nieuwe wetsontwerp de focus ligt op het proces en niet langer op de sancties", aldus Unizo.

Linkse oppositie hekelt sanctionering langdurig zieken

"In plaats van langdurig zieken op een positieve manier te stimuleren om het werk te hervatten, lijkt deze regering vooral oog te hebben voor wat deze maatregel opbrengt", reageren sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Monica De Coninck. "Onbegrijpelijk", hekelen ze. Het systeem van progressieve werkhervatting bewijst voor de Vlaamse socialisten net dat bij veel langdurig zieken de wil aanwezig is om te werken. Jaarlijks zijn er ruim 50.000 mensen met een arbeidsongeschiktheid die op maat van hun mogelijkheden en op vrijwillige basis opnieuw aan het werk gaan, klinkt het.

PVDA verzet zich tegen een "sanctiebeleid" en "eist dat de jacht op langdurig zieken stopgezet wordt". "Werknemers worden hiermee voor de keuze gesteld: ofwel meewerken aan de procedure, wat in 7 op de 10 gevallen leidt tot het verliezen van hun werk, ofwel het re-integratietraject weigeren, en de volledige uitkering verliezen", dixit Anne Delespaul, gezondheidsspecialist van de extreemlinkse partij.

Voor de PS is het "onbegrijpbaar en disproportioneel" dat de regering langdurig zieken sanctioneert, in plaats van beter begeleidt.

De N-VA toonde zich dan weer een tevreden regeringspartij met een responsabilisering van werkgevers en werknemers. "Via deze maatregel zullen we de forse toename van het aantal langdurig zieken effectiever kunnen aanpakken", aldus kamerlid Jan Spooren.
20 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Ronny Biesen

  De enige oplossing voor alles in deze regering: sancties en boetes. Ondertussen is Belgie ook koploper is boetes voor alles en nog wat. Onze vrijheid wordt totaal aan banden gelegd.

 • lucien michiels

  Hoe belachelijk een boete van 800 euro .Onze politiekers zullen wel meer in zakken gestopt worden.

 • james vroman

  Sanctie voor wie langdurig zieke niet opnieuw aan het werk dwingt ...ofwel minder ziekenbond geld of C4 je mag kiezen ..

 • Gino Denil

  Gewoonlijk komt het er op neer dat die zieke werknemer zijn boete wel effectief krijgt en de werkgever die had kunnen krijgen.

 • rik lagrou

  @ lord Het is makkelijk te controleren douane maar men wil niet max3 maand met( toestemming op reis zijn e die jarenlang weg naar thailand en Europa maar ja wie had dit gedacht na de kracht van verandering Die echt thuis ziek is!!of rolstoel