Sabam blijft de crisis op de muziekmarkt voelen

kos
Auteursrechtenmaatschappij Sabam heeft het voorbije jaar iets minder (-0,3 procent) omzet geboekt, tot 145,683 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat dinsdag is gepubliceerd. Sabam haalt zijn omzet volledig uit de inning van auteursrechten. In 2012 was er nog een forse toename van de omzet, voor het eerst in vijf jaar.

In 2007 draaide Sabam nog een omzet van 231 miljoen euro, maar dat bedrag zakte nadien stelselmatig, vooral door het ineenstorten van de cd-verkoop. Het omzetcijfer in 2013 ligt opnieuw zo'n 600.000 euro onder dat van 2012.

De lichte daling verklaart Sabam door de krimp in de platenmarkt (-36 procent). Ook auteursrechten afkomstig van buitenlandse verenigingen met betrekking tot exploitaties van Belgische werken in het buitenland, zijn gedaald (-25 procent). In 2012 was dit cijfer wel opgedreven door een eenmalige regularisatie. De inning voor het muziekgebruik in ondernemingen is vorig jaar dan weer gestegen met 3,3 procent, "ondanks de crisis".

Meer uitbetaald
Sabam is er het voorbije jaar ook in geslaagd de kosten te doen dalen. Zo daalde het personeelsbestand met twaalf voltijds equivalenten (tot 278 VTE's). "De kosten zijn structureel verlaagd, maar door een aantal boekhoudkundige elementen zijn deze nog niet zichtbaar in 2013", luidt het in het jaarverslag. Sabam verwacht de volgende jaren meer effect.

De vereniging keerde vorig jaar 105 miljoen euro uit aan de auteurs die het vertegenwoordigt, een toename met 7 procent. "Tachtig procent van de in 2012 geïnde netto rechten werden uitbetaald", luidt het. Ruim 10.000 vennoten kregen bedragen van meer dan 25 euro uitgekeerd, aan 15.357 vennoten werd een bedrag kleiner dan 25 euro toegekend.

Bram Renders en John Terra zijn aan Nederlandstalige kant verkozen voor een zitje in de raad van bestuur van Sabam, en Manu Hermia en Isabelle Rigaux aan Franstalige kant.