Ruim 12.000 Vlamingen hebben recht op verlengde kinderbijslag

BELGA
In Vlaanderen hebben 12.146 personen recht op een verlengde kinderbijslag. Het gaat om personen met een handicap die al 21 jaar waren op 1 juli 1987 en die toen kinderbijslag genoten. Zij ontvangen verder kinderbijslag zonder verdere leeftijdsbeperking. De uitgaven voor dat systeem worden geraamd op 21,8 miljoen euro per jaar. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Personen met een handicap die geboren zijn voor 1 juli 1966 kunnen onder bepaalde voorwaarden het recht behouden op kinderbijslag, en dit tot hun overlijden. Het gaat hier over de zogenaamde verlengde kinderbijslag.

Concreet gaat het om personen met een handicap die minstens 21 jaar oud waren op 1 juli 1987 en die toen kinderbijslag genoten. Ofwel zijn ze erkend als 100 procent arbeidsongeschikt, ofwel zijn ze minstens 66 procent lichamelijk of geestelijk ongeschikt en tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.

Uit cijfers van minister Vandeurzen blijkt dat er begin 2015 in Vlaanderen 12.146 personen recht hadden op zo'n verlengde kinderbijslag. Voor heel België gaat het om 19.277 personen. Voor Vlaanderen worden de uitgaven geraamd op 21,8 miljoen euro, voor heel België op 34,5 miljoen euro.