Ruim 1.100 mensen lieten zich vorig jaar ontdopen

Getty Images
 In 2018 hebben 1.154 mensen in België een uitschrijving uit het doopregister aangevraagd, zo blijkt uit het jaarrapport van de Katholieke Kerk in België, dat de bisschoppenconferentie woensdag heeft gepubliceerd. Dat is iets minder dan in 2017, toen 1.240 mensen zich uit het doopregister lieten schrappen volgens het vorige jaarrapport.

Wie zich laat ontdopen, moet per brief een uitschrijving uit het doopregister vragen aan het bisdom van de woonplaats van de moeder ten tijde van het doopsel. Daarna zal het bisdom een vermelding maken van dit verzoek in het register. Het aantal uitschrijvingen uit het doopregister heeft geen invloed op de financiering van de Katholieke Kerk.

Meer diversiteit binnen de Kerk

De Kerk in België maakt nog enkele opmerkelijke transities door, zegt de bisschoppenconferentie in een persmededeling bij de publicatie van het tweede jaarrapport. Zo wordt de Kerk steeds meer gedragen door leken: in alle bisdommen samen werden 2.038 leken benoemd door een bisschop. Er zijn meer benoemde leken dan benoemde priesters.

Ook vervrouwelijkt de Kerk: van de meer dan 7.000 mensen die één of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen, is 55 procent vrouw.

Een derde evolutie is de daling bij de sacramenten, met name de doop (min 11,83 %), het vormsel (min 4,33 %), het kerkelijke huwelijk (min 13,92 %) en de eucharistie (min 16,79 %).

Een vierde en laatste transitie is luidens de mededeling de toenemende diversiteit. België telt 155 katholieke gemeenschappen met gelovigen van buitenlandse oorsprong en negen katholieke gemeenschappen van de oosterse ritus. Van de 2.260 "bedienaars van de eredienst" die betaald worden door de federale overheidsdienst Justitie, zijn 20 procent buitenlanders. Onder hen vormen de Congolezen (172) de grootste groep, gevolgd door de Fransen (43) en de Polen (34).

In 2018 werden 31 kerkgebouwen onttrokken aan de katholieke eredienst. Daarvan werden er acht aan andere christelijke erediensten gegeven. 
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Carl Vangenechten

    Inderdaad Erik, ontdopen heeft maar zin als je gelooft in het doopsel, dus dan geloof je toch in iets.

  • Danielle Duym

    Ik vind het ongehoord dat je een baby laat dopen. Dat kind heeft daar niet om gevraagd, noch zijn mening kunnen geven. Mijn ouders hebben mij opzettelijk niet laten dopen opdat ik later zelf zou kunnen kiezen. Mijn keuze was snel gemaakt daar ik geen enkele voeling heb met het katholicisme of de kerk.

  • Erik Laenen

    Jezelf laten ontdopen is toegeven dat God en heel zijn theatershow bestaat, wat dus zinloos is want iets dat er niet is kan ook niets op of bij je achterlaten.