RTBF veroordeeld wegens gebrek aan objectiviteit

UNKNOWN

De RTBF is door het hof van beroep van Luik veroordeeld omdat ze in een reportage over een echtpaar niet aan haar plicht tot objectiviteit heeft voldaan. De zender kreeg een boete opgelegd van een symbolische euro, zo is vandaag vernomen.

Worstelwedstrijden

Het echtpaar V. organiseerde worstelwedstrijden tussen jonge vrouwen. Sommige van deze gevechten waren "topless" of gemengd. De feiten waren het onderwerp voor een reportage in het programma "Questions à la Une" (RTBF) in 2006.

Schending privacy

Na de uitzending diende het koppel een klacht in tegen de openbare omroep wegens het niet-respecteren van het vermoeden van onschuld en schending van privacy. Het paar won de zaak in 2008 voor de rechtbank van eerste aanleg van Namen, maar de RTBF ging in beroep. Het arrest werd op 30 juni uitgesproken en bevestigde de uitspraak.
 
Reputatie
De rechtbank is van oordeel dat de journalist schade heeft toegebracht aan de goede naam en de reputatie van het echtpaar door een naming en shaming-campagne te voeren. Zo zou de journalist tijdens de reportage veelvuldig de namen van de betrokkenen hebben genoemd en zich bediend hebben van ironische en spottende uitlatingen. De rechtbank hekelde voorts de "oneerlijke montage" en de "schandaalgeur" die rond de reportage hing.

Volgens de rechtbank heeft de RTBF "de grenzen van de in het kader van de journalistieke vrijheid toegestane dosis overdrijving en provocatie overschreden". (belga/ep)