Roken in openbare lokalen in 2007 gehalveerd

UNKNOWN

Bij 6.253 controles in openbare lokalen heeft de Tabakscontroledienst in 2007 406 overtredingen (6,1 procent) vastgesteld op het rookverbod, een halvering in vergelijking met de 12 procent inbreuken het jaar voordien. De aanduiding van het rookverbod bleek in 34,7 procent van de gevallen niet correct, tegenover 36,7 procent vorig jaar.

Minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx noemt de resultaten vat de naleving van het rookverbod zeer bemoedigend. "Deze belangrijke daling is een teken dat de mentaliteit van de rokers verandert", aldus de minister. Procentueel werden de meeste inbreuken vastgesteld in ziekenhuizen en rusthuizen (12,1 procent), gevolgd door culturele instellingen (6,1 procent), overheidsdiensten (5,6 procent), jeugdopvang, scholen (5,05 procent) en sportlokalen (3,9 procent). (belga/gb)