Rob Van de Velde ontkent betrokkenheid faillissementen

LLD-Kamerlid Rob Van de Velde beraadt zich met zijn raadsman over eventuele gerechtelijke stappen naar aanleiding van het bericht in De Morgen dat hij meegeholpen zou hebben bij twee frauduleuze faillissementen. "Ik heb bij mijn weten en kennis geen enkele hulp, in welke vorm dan ook, geboden aan een frauduleus faillissement, noch wat betreft Tou-Can, noch wat betreft Beau Monde", aldus Van de Velde.

Zelfstandig consultant
Rob Van de Velde beklemtoont dat hij geen werknemer, geen aandeelhouder noch zaakvoerder was van de nv Tou-Can. Hij was louter zelfstandig consultant die prestaties leverde voor, op vraag en in opdracht van de vennootschap.

"Ik had bijgevolg geen enkel zicht op de bestuursvoering in deze vennootschap en dus zeker geen bevoegdheid om bestuursdaden te stellen, zoals overnames, ontslagen of andere daden die men mij blijkbaar ten onrechte verwijt in betreffend artikel. De vennootschapsrechtelijke wijzigingen van Tou-Can werden uiteraard geïnstigeerd door de zaakvoerder(s), die mij verzekerde(n) dat de activiteiten rechtmatig binnen Exemplaar konden doorgaan. Ik ben correct betaald voor mijn prestaties. Zoniet had ik gewoon mijn prestaties opgeschort als zelfstandige", luidt het.

Startkapitaal bijeengehaald
In het dossier Beau Monde heeft hij het startkapitaal bijeengehaald door een levensverzekering te verkopen. Door een gebrekkige verstandhouding met de andere aandeelhouder verliet hij reeds na acht maanden de onderneming met een serieuze kater. Bij de ontwikkelingen achteraf is hij uiteraard niet betrokken geweest.

Hij vindt het "zeer jammer dat een onderzoek dat reeds werd gevoerd en waarbij ik niet werd weerhouden nu blijkbaar in de media wordt heropend en dat dan wél lastens mij". "In beide dossiers ben ik door de Financiële Cel van de politie in Leuven een keer gehoord, beide keren lang vooraleer (namelijk in 2006) ik parlementslid was. Te mijnen laste werden vanaf dat moment - en op basis van een volledig dossier - geen verdere stappen ondernomen."

Aangezien hij op dat ogenblik nog geen parlementslid was, klopt het niet dat dit omwille van zijn parlementaire onschendbaarheid doorbreekbaar gebeurd is. (belga/ka)

UNKNOWN