Reynders: "Strijd tegen terrorisme moet opgevoerd worden"

Didier Reynders en Gilles de Kerchove.
AP Didier Reynders en Gilles de Kerchove.
Het verhoogde dreigingsniveau na de aanslagen in Brussel en Parijs is zeer ernstig, maar biedt ook kansen voor meer Europese integratie die we niet zomaar mogen laten schieten. Die boodschap lanceerde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders maandag op de diplomatieke dagen in Brussel. "Never let a serious crisis go to waste", zei ook EU-antiterreurcoördinator Gilles de Kerchove.

De meer dan honderd Belgische ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers komen deze week vanuit de hele wereld samen in Brussel op de diplomatieke contactdagen van Buitenlandse Zaken. Sinds vorig jaar hebben ze heel wat stof tot discussie, met crisissen als die in Oekraïne en Syrië, maar bijvoorbeeld ook ebola.

Veruit de meeste aandacht ging bij de opening naar de steile opgang van IS en de bijhorende terreurdreiging, ook voor ons land. "De strijd tegen terrorisme moet opgevoerd worden, ook op internationaal en vooral Europees niveau", zei minister Reynders. Hij verwees naar een vlottere uitwisseling van inlichtingen, een betere bewaking van de EU-grenzen, het opslaan en delen van passagiersgegevens en op termijn het uitwisselen van lijsten met vermoedelijke jihadisten.

De strijd tegen terrorisme moet opgevoerd worden, ook op internationaal en vooral Europees niveau

Didier Reynders

Dialoog

Daarnaast is ook een permanente dialoog met de islamwereld nodig. "De rol van de diplomatie is ook hier belangrijk. Ik reken op jullie om de juiste boodschap uit te dragen", zo drukte Reynders de aanwezige diplomaten op het hart.

Net als Reynders pleitte ook EU-antiterreurcoördinator de Kerchove voor meer Europese samenwerking. Na de aanslagen van 9/11, Madrid en Londen heeft Europa ook telkens stappen kunnen zetten naar verdere integratie, zo bracht hij in herinnering.

Voor het overige stond de Kerchove vooral stil bij de dreiging zelf. Die is nu veel diffuser en minder gestructureerd dan in de hoogdagen van al-Qaida, wat de zaak veel complexer maakt. Bovendien dreigt de steile opmars van IS ook de geldingsdrang van al-Qaida aan te wakkeren. En dan is er nog het gevaar van radicalisering in gevangenissen of via het internet, ook van mensen zonder eerdere banden met terreurorganisaties.

Ik reken op jullie om de juiste boodschap uit te dragen

Didier Reynders