Reynders: "Ook nationaliteit afnemen bij 2e en 3e generatie"

PHOTO_NEWS
Binnen de federale regering leeft wel degelijk de wil om de Belgische nationaliteit ook af te nemen van veroordeelde "terroristen" met een dubbele nationaliteit wiens ouders of zelfs grootouders reeds Belg waren. "De bedoeling is om naar de tweede of derde generatie te gaan, want het is daar dat het probleem zich stelt", zei MR-vicepremier Didier Reynders in 'Mise au Point' op de RTBF.

"De mogelijkheid voor de rechter om de Belgische nationaliteit te ontnemen in geval van bestraffing van terroristische misdrijven of ernstige inbreuken op de voornoemde wet van 1 augustus 1979 (over Belgische strijders in het buitenland, nvdr), wanneer betrokkene over de dubbele nationaliteit beschikt, wordt uitgebreid", stelt het regeerakkoord. De maatregel dook ook op tussen de twaalf ingrepen die de regering aankondigde in de strijd tegen radicalisme en terrorisme.

Kanttekening
Onder meer justitieminister Koen Geens (CD&V) plaatste echter al kanttekeningen bij de maatregel. "Voor de tweede en derde generatie zou het huidige voorstel inderdaad discriminerend kunnen zijn", waarschuwde hij eind vorige maand nog. "Zij hebben de nationaliteit van bij hun geboorte. Een genaturaliseerde met de dubbele nationaliteit daarentegen heeft zijn Belgische nationaliteit verkregen en moet zijn Belgische plichten vervullen om die te behouden."

Reynders is echter een heel andere mening toegedaan. "De vraag werd geanalyseerd op het kernkabinet en we hebben dat zo gecommuniceerd. De bedoeling is om naar de tweede of derde generatie te gaan, want het is daar dat het probleem zich stelt", stelde hij vandaag duidelijk. "Ik roep alle partners van de meerderheid op de beslissingen van de regering te respecteren."

Voor de tweede en derde generatie zou het huidige voorstel inderdaad discriminerend kunnen zijn

Koen Geens (CD&V)
PHOTO_NEWS

Uitzonderlijke maatregel
Ook N-VA-fractieleider Hendrik Vuye verdedigde in 'De Zevende Dag' het voornemen om ook migranten van de tweede en derde generatie te viseren. Tegelijk onderstreepte hij wel dat de straf sowieso "heel weinig zal worden toegepast". "We moeten de draagwijdte toch niet misplaatsen. Het gaat om mensen die zware daden van terrorisme plegen, die echt de democratie zelf aanvallen, die zelf via oorlogsvoering de fundamentele rechten van de mens schenden", zei hij. "Het gaat er evident niet om iedereen die de dubbele nationaliteit heeft te viseren."

"Dit gaat heel ver"
Oppositielid Stefaan Van Hecke (Groen) is het echter niet eens met de ingreep. "Dit gaat heel ver, want dit zijn mensen die hier geboren zijn, die hier geleefd hebben. Het is ook een stukje onze verantwoordelijkheid", argumenteerde hij nog.

Het gaat om mensen die zware daden van terrorisme plegen

Hendrik Vuye (N-VA)
BELGA