Reynders: "Geen federale handelsmissies meer naar Saoedi-Arabië"

BELGA
Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is er persoonlijk geen voorstander van dat de federale regering nog aanwezig is in handelsmissies naar Saoedi-Arabië, zonder echte vooruitgang op het vlak van mensen- en vrouwenrechten. Hij wil ook een debat over de rol van de Belgische ambassade in Riyad bij het aantrekken van Saoedische investeringen in ons land, maar ook bij de vraag van Belgische bedrijven om in Saoedi-Arabië te investeren.

Reynders verklaarde dat in de bevoegde Kamercommissie, waar hij aan de tand werd gevoeld over de stemming van ons land voor de toetreding van Saoedi-Araië tot de vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Hij herhaalde dat hij persoonlijk niet op de hoogte was van de stemprocedure, maar verontschuldigde zich bij iedereen die oprecht geschokt is door de stemming door de Ecosoc-groep, waar België deel van uitmaakt.

Zoals bekend zal voortaan over elke stemming beraadslaging volgen binnen de regering. Hij wil ook over een procedure nadenken om het parlement op de ene of andere manier te betrekken, al benadrukte hij dat het om een vertrouwelijke stemming gaat. Overigens, aldus Reynders, zou Saoedi-Arabië sowieso verkozen zijn omdat 47 van de 54 leden voor stemden. 

Wapenhandel

Maar Reynders wil ook dat de federale regering voortaan niet langer deelneemt aan handelsmissies naar Saoedi-Arabië, zonder merkbare vooruitgang rond de mensenrechten en vrouwenrechten. Daarbij merkte hij op dat het de gewesten zijn die beslissen over die missies. Het vorige bezoek aan Saoedi-Arabië vond plaats in maart 2014 onder leiding van prinses Astrid. De minister merkte op dat ook Brusselse en Waalse ministers van cdH en PS aanwezig waren. 

Daarnaast vindt de vicepremier dat er een debat moet komen over de rol van de Belgische ambassade in Riyad. Ook daar wees hij er op dat Vlaanderen en Wallonië met hun respectieve handelsagentschappen FIT en AWEX eveneens op die ambassade aanwezig zijn. "Ik wil af van de dubbele standaard", waarbij enerzijds gevraagd wordt om steun voor bedrijven maar anderzijds steevast kritiek klinkt, aldus Reynders. 

Hij herhaalde ook dat hij voor een verbod op wapenhandel naar Saoedi-Arabië pleit. Ook daar komen de gewesten in beeld, want wapenhandel is hun bevoegdheid. "Zijn de gewesten bereid als België of als Benelux het voorbeeld te geven? Of willen ze blijven pleiten voor een gemeenschappelijk standpunt op Europees niveau, terwijl dat zeer zeer moeilijk zal zijn en zeer zeer lang zal duren?"