Reynders en Vande Lanotte vragen snelle regeringsvorming: “Scenario van 2010 en 2011 niet meer herhalen”

Vlaams Belang niet gehoord: “Ze hebben het nog altijd niet begrepen”

Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) bij de persconferentie na hun eerste informatieverslag.
BELGA Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) bij de persconferentie na hun eerste informatieverslag.
Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben op een persconferentie meer uitleg gegeven over hun informatieopdracht voor de vorming van een federale regering. Koning Filip verlengde hun mandaat deze namiddag. De twee stellen vast “dat een herhaling van een scenario zoals in 2010 en 2011 (met een recordregeringsvorming van meer dan 500 dagen, red.) niet mogelijk is voor de vorming van een regering”. Vlaams Belang reageert ondertussen boos dat de partij de voorbije week niet werd gehoord door beide informateurs.

Vorige week donderdag belastte de koning Reynders (MR) en Vande Lanotte (sp.a) met een informatieopdracht "om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan". Concreet: kijken of en hoe de twee verschillende verkiezingsuitslagen in het land - (centrum-)rechts in Vlaanderen en links in Wallonië - met elkaar verzoend kunnen worden.

“Zijne Majesteit de Koning heeft de heren Didier Reynders en Johan Vande Lanotte in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel. De informateurs hebben aan de Koning verslag uitgebracht”, zegt het paleis in een mededeling na een eerste verslag van de twee vanmiddag om 14 uur. “Op hun voorstel werd de opdracht verlengd en zij zullen op 17 juni opnieuw verslag uitbrengen aan de Koning. Zij zullen er verder voor ijveren om de spoedige vorming van een federale regering mogelijk te maken.”

Vlaams Belang en PVDA niet gehoord

Vande Lanotte en Reynders zeggen met “hun gesprekspartners een eerste politieke, economische en maatschappelijke stand van zaken te hebben opgemaakt”. “Ze hebben bij hen naar de grote uitdagingen voor ons land gepeild.”

Beide informateurs hebben gesprekken gevoerd met de voorzitters “van alle partijen die op dit moment een rol kunnen spelen om te proberen een federale regering te vormen”. Vlaams Belang en PVDA waren daar niet bij “omdat we vaststelden dat er met die partijen geen meerderheid mogelijk was”. “Heel veel partijen wilden niet met Vlaams Belang samenwerken”, zei Vande Lanotte. "Dan had het ook geen zin om daar veel tijd in te steken.” Of dat ook het standpunt van N-VA was, wilde hij niet kwijt.

Reynders voegde er aan toe dat er om een regering te vormen, minstens een Franstalige partij nodig is. Geen enkele Franstalige partij wil dat doen met Vlaams Belang. De informateurs gaan overigens ook het cdH niet opnieuw uitnodigen. De Franstalige humanisten gaven gisteren aan overal voor de oppositie te kiezen. 

Reynders en Vande Lanotte hielden bij hun gesprekken ook rekening met “de houdingen van de partijen tegenover elkaar”. Voor de verkiezingen klonken links en rechts hele of halve veto’s tegen deze of gene partij. Vande Lanotte merkte wel op dat er een “belangrijk niveauverschil” bestaat tussen inhoudelijk geen raakpunten zien en principieel een probleem hebben met een andere partij.

Lees ook: CdH stapt overal in oppositie: welke coalities zijn nu nog mogelijk? 

“Zo snel mogelijk regering vormen”

Reynders en Vande Lanotte benadrukten dat ze snel resultaat wilden boeken: een situatie zoals in 2010 en 2011, met meer dan 500 dagen zonder volwaardige regering, mag deze keer niet meer voorkomen. “In tegenstelling tot 2010 en 2014 heeft de uittredende regering in lopende zaken geen meerderheid meer in het nieuwe federale parlement. Daardoor heeft ze niet dezelfde beslissingskracht. Samen met een mogelijke economische terugval zorgt dat ervoor dat een snelle oplossing absoluut noodzakelijk is”, klonk het. 

Er zal bijvoorbeeld een begroting voor 2020 gemaakt moeten worden. “Maar wie zal die goedkeuren? De huidige regering heeft 38 zetels op 150 in het nieuwe parlement. We kunnen ons geen vijfhonderd en meer dagen permitteren”, aldus Vande Lanotte. “Het besef hiervoor is sterk aanwezig bij alle politieke, economische en maatschappelijke gesprekspartners. In het belang van onze burgers, onze economie, ons land en ons internationaal imago zou zo snel mogelijk moeten worden overgegaan tot regeringsvormingsgesprekken.”

Dat betekent volgens Vande Lanotte niet dat er inhoudelijk niet grondig gewerkt zal moeten worden. Hij ziet “mogelijkheden”, in tegenstelling tot het pessimisme dat in de politieke wereld lijkt te overheersen. Als ze geen mogelijkheden zagen, “zouden we gewoon het vliegtuig nemen en met vakantie vertrekken naar een exotisch eiland”. Of voorzichtiger uitgedrukt: “Ik heb voldoende elementen gezien om de opdracht voort te zetten”.

Als er geen mogelijkheden waren, zouden we gewoon het vliegtuig nemen en met vakantie vertrekken

Johan Vande Lanotte

Lang gesprek over klimaat

Reynders en Vande Lanotte spraken ook met “de initiatiefnemers voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen”, Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS). Volgens de informateurs benadrukten die allebei dat ze niet de intentie hebben om vanuit de regionale regeringsvorming stokken in de wielen te steken op het federale niveau.

Naast hun politieke gesprekken hadden de informateurs contacten met vakbonden (ACV, ABVV, ACLVB), werkgevers (VBO, Unizo, UCM, Agrofront), de Nationale Bank en het Netwerk tegen Armoede. Aan een eerste reeks federale overheidsdiensten (Binnenlandse Zaken en Federale Politie, Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid) vroegen ze wat voor hen de speerpunten voor de komende jaren zouden moeten zijn. Over de klimaatuitdagingen spraken ze lange tijd met expert Jean-Pascal van Ypersele.

De informateurs zullen binnenkort ontmoetingen hebben met het Planbureau, le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté en le Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté.

Vlaams Belang: “Ze hebben het nog altijd niet begrepen”

Bij de gesprekspartners van afgelopen week waren alvast niet Vlaams Belang en de PVDA. Vlaams Belang zegt “niet waardig te zijn gevonden om te worden gehoord” en reageert ontevreden.

“Men vraagt zich af op welke planeet deze beide heren eigenlijk leven”, zegt Kamerfractieleider Barbara Pas in een mededeling. “Het Vlaams Belang was dé grote winnaar van de voorbije verkiezingen. Bovendien stemden Vlaanderen en Franstalig België politiek zó uiteenlopend dat nu toch wel voor iedereen duidelijk is dat dit land met het huidige institutionele kader niet meer te besturen valt, ten minste als men de resultaten van de stembusuitslag in beide delen van het land wil respecteren.”

"Tijd van Copernicaanse omwenteling aangebroken”

“Wat iedereen ziet, hebben de informateurs blijkbaar nog altijd niet begrepen”, vervolgt Pas. “Het is daarom hoog tijd dat men ook op dat niveau inziet dat het ogenblik van een copernicaanse omwenteling richting een veel grotere zelfstandigheid voor Vlaanderen en Wallonië aangebroken is en dat daarnaar toe wordt gewerkt. Zoniet dreigt dit land in totale chaos gestort te worden met alle gevolgen van dien voor de bevolking.”

Gisteren nog presenteerde de Europese Commissie haar economische en andere beleidsaanbevelingen voor de verschillende bestuursniveaus van ons land. Uit cijfers van het Planbureau, die in De Tijd uitlekten, blijkt dan weer dat het begrotingstekort dit jaar zou oplopen naar 7,5 miljard euro en in 2020 naar 9,6 miljard euro. 

Ontslagnemend vicepremier Kris Peeters (CD&V) reageerde in ‘De Ochtend’ met de boodschap dat "dit de nieuwe initiatieven die tijdens de verkiezingscampagne naar voren werden gebracht, doet relativeren".

Bekijk ook: Reynders en Vande Lanotte benoemd tot informateurs
362 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Annick GZ

  Nogmaals een bewijs dat stemmen in België absoluut een lachertje is ,de partijen leggen telkens toch de uitslag naast zich neer, ben ik blij dat ik de afgelopen 20 jaar mijn vrije zondag daar niet aan besteed heb

 • Erwin Erwin Mulder

  Haast en spoed is zelden goed!Zeker in een complex land zoals België!!Of wil men naar Weimar toestanden,maw om de 6 maand een nieuwe regering ?

 • Frank Vantomme

  Ik vraag mij af wat de bedoeling is van de verkiezingen!!!!! Volgens mij de stem van het volk aanhoren en die in zekere zintoch opvolgen, of niet soms? Hier zijn twee informateurs aan het werk die geen schop onder hun gat waard zijn, sorry voor mijn woordkeuze!!! De regering moet enerzijds gevormd worden door de winnende partijen( mits die samenwerking mogelijk is door de partijen ZELF)en niet anderzijds door een samenwerking met de onbekwame verliezende partijen van de vorige regering !!!!

 • vanaeken jokke

  NVA moest het communautaire in de koelkast steken of MR wilde niet mee in de regering stappen Ronny blablabla .Alles verdraaien het enige dat gij doet manneke zelfs de miljarden schulden die Elio op twee jaar bijmaakte schuift gij in NVA zijn schoenen.

 • Jo Hendrik

  De winnende partijen in de Federale regering, zowel van Vlaamse als Waalse kant Zij die niet willen, is hun probleem, want de verliezers van deze verkeizingen moeten zwijgen en zich neerleggen bij de stem van het volk Het volk beslist want het volk betaald jullie schandalig hoge salarissen beste politici Anders geef je maar je ontslag