Restaurant mag geen klanten met hoofddoek weigeren

Een rechter heeft een restauranthouder in Hoei op straf van een dwangsom verboden om aan de ingang van zijn zaak een bord op te hangen met daarin een toegangsverbod voor personen die een hoofddoek dragen. De zaak was aangespannen door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding na klacht door een kankerpatiënte die een hoofddoek droeg om haar kale hoofd te bedekken. De zaakvoerder tekende beroep aan.

De vrouw die de toegang geweigerd werd, was een kankerpatiënte die een hoofddoek droeg omdat zij door de ziekte en behandeling al haar haren verloren had. De rechtbank stelde evenwel dat het toegangsverbod ook andere beschermde categorieën van personen discrimineert, waaronder ook vrouwen die een hoofddoek dragen omwille van hun islamitische geloofsovertuiging.
 
Geen algemeen verbod
Deze indirect discriminerende maatregel - omschrijving voor een ogenschijnlijk neutrale regel, maatstaf of praktijk met een schadelijke weerslag op bepaalde beschermde personen - is volgens de rechtbank niet gerechtvaardigd, aangezien niet voldaan is aan de proportionaliteitsvereiste. Hygiëne en het voorkomen van onaangename situaties voor andere klanten zijn dan wel geoorloofde doelstellingen, maar een algemeen verbod gaat volgens de rechtbank te ver, staat in De Juristenkrant. (belga/vsv)