Renovatieplannen station Vilvoorde uitgesteld

Bonte is not amused met het uitstel van de renovatieplannen.
PHOTO_NEWS Bonte is not amused met het uitstel van de renovatieplannen.
Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert woedend op het feit dat federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant vaag blijft over de datum waarop de renovatiewerken aan het station van Vilvoorde starten.

Er is al jaren sprake dat de NMBS het vervallen station van Vilvoorde zou renoveren. In het verleden werd er reeds een bouwvergunning voor afgeleverd, maar omdat deze verlopen was, moest deze opnieuw worden aangevraagd. Begin dit jaar meldde Infrabel dat het de nodige middelen had vrijgemaakt om hiermee in juni van dit jaar te starten. Het station zou volledig gerenoveerd worden met een nieuwe onderdoorgang, roltrappen, liften en onthaalinfrastructuur. De werken zouden om en bij de 20 miljoen euro kosten en 6 jaar duren.

In de Commissie Mobiliteit liet Galant deze week echter weten "dat er nog geen concrete datum kan gegeven worden voor de start van de werken, vermits het onderzoek in het kader van de budgettaire beperkingen nog bezig is". "Er waren al duidelijke afspraken gemaakt met de stad over de start van de werken en de wijze waarop deze zouden worden uitgevoerd. Dat men zo stommelings beslist deze uit te stellen, kan niet", aldus Bonte, die er net als begin dit jaar opnieuw mee dreigt een deel van het station af te sluiten als de situatie er voor de reizigers gevaarlijk is.

In dezelfde commissie liet Galant ook weten dat de middelen die voorzien waren voor de bouw van een nieuw station in Machelen "worden herzien ingevolge de opgelegde besparingen". Bonte wijst erop dat deze uitspraak de recente motivatie van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie ondergraaft om een positief advies toe te kennen betreffende het Uplace-dossier. "Men wees hierbij immers onder meer op de milieuvriendelijke ontsluiting door middel van openbaar vervoer, onder meer via deze nieuwe halte Kerklaan", aldus Bonte.