Rellen ontsieren manifestatie voor bruisend Antwerpen

UNKNOWN

Naast het Antwerpse stadhuis hebben ruim 1.500 manifestanten een feest gebouwd voor een bruisende stad. Naar het einde toe werd de sfeer wat grimmiger. De politie pakte uiteindelijk acht personen bestuurlijk op.
 
Initiatiefnemer van het straatfeest was Klaas Vantomme van podiumcafé Bar Mundial op de Suikerrui. Dat sluit op 1 mei de deuren na onophoudelijke klachten voor geluidshinder van enkele buren. "Met dit protest willen we de gemeenteraad duidelijk maken dat het huidig beleid niet strookt met de ambitie om van Antwerpen een bruisende stad te maken. Overal waar er iets georganiseerd wordt, slaat de betutteling toe."
 
Gekibbel over geluidsnormen

Voorts vindt Vantomme het absurd dat dezelfde geluidsnormen over de hele stad gelden. "Wij vragen een duidelijk onderscheid tussen feest- en woonstraten. De combinatie leidt alleen tot problemen. In ons geval wordt het vertier van vele mensen naar buiten de stad gedreven door het geklaag van een handvol omwonenden. De Suikerrui is al decennia een feeststraat", besluit Vantomme.
 
Een vierhonderdtal feestvierders wilde aan het einde van de manifestatie, om 20 uur, de Suikerrui niet meteen verlaten. De politie kwam massaal ter plaatse om samen met Vantomme de menigte op andere gedachten te brengen. Na een arrestatie werd de sfeer grimmiger en bekogelde een harde kern van een veertigtal manifestanten de aanwezige politiemensen met flesjes en blikjes. Een achttal mensen werd bestuurlijk aangehouden. Rond 21.15 uur keerde de rust rond de Grote Markt weer.

Non-profit
Eerder op de avond voerden ook de vakbonden van de non-profitsector actie om hun eisen voor het nieuwe sociaal akkoord kracht bij te zetten. Ze maakten hun eisenbundel over aan de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens en drongen in een ontmoeting met Vlaams minister Jo Vandeurzen aan op een snelle start van de sociale onderhandelingen op Vlaams niveau.

Ine Hermans van LBC-NVK zegt dat het gesprek met de Antwerpse burgemeester kort maar positief was. "Er is geluisterd naar onze bekommernissen", zegt ze terwijl ze erop wijst dat de stad ook werkgever is in de non-profitsector.

Eisenbundel
De vakbonden hebben hun eisenbundel overgemaakt. "De meerjarenakkoorden voor de non-profitsectoren lopen af in 2010. Dit jaar moet dus worden onderhandeld over de volgende meerjarenakkoorden. Er moet iets gebeuren aan het personeelstekort, de stijgende werkdruk en de lonen. De bevoegde ministers kregen begin februari al de eisenbundel. Maar het is nog altijd wachten op een onderhandelingskalender. Actievoeren is dus noodzakelijk", klinkt het bij de vakbonden.

In ons land werken zowat 400.000 mensen in de non-profitsector. (belga/dea/sps)