Rekenhof tikt Vlaamse regering opnieuw op de vingers over Oosterweel

BELGA
De Vlaamse regering mag het Antwerpse Oosterweelproject niet buiten de begroting houden. Maar als de investering erin wordt opgenomen, dreigt de begroting de komende jaren fors in het rood te duiken en komt het uitgestippelde begrotingstraject in het gedrang. Dat is af te leiden uit een rapport van het Rekenhof, dat Belga kon inkijken. Het Rekenhof vraagt aan de Vlaamse regering zich te houden aan het afgesproken begrotingstraject.

Volgende week bespreekt de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement de tiende voortgangsrapportage van het Antwerpse Masterplan 2020, het grote Antwerpse mobiliteitsplan met daarin de veelbesproken Oosterweelverbinding. De nieuwe stand van zaken bevat weinig grote verschuivingen. Voor de werken op Linkeroever wordt gemikt op een vergunning in maart 2017, voor de Oosterweelverbinding zou dat augustus 2017 zijn.

De financiering van het project veranderde eerder van publiek-privaat naar publiek. Het project zal dus een impact hebben op de Vlaamse begroting. Maar de Vlaamse regering dringt er bij de Europese Commissie op aan de bouwkost voor de Oosterweel - jaarlijks zo'n half miljard euro - buiten de begroting te mogen houden. De regering argumenteert dat het gaat om een project met een grote maatschappelijke meerwaarde die zichzelf ook terugverdient (via de verwachte tolinkomsten).

"Geen euro voor Oosterweel"

Maar bij gebrek aan een akkoord van Europa is er geen reden om die kosten uit de Vlaamse begroting te houden, zo stelt het Rekenhof. Dat betekent dan wel meteen dat het Oosterweelproject "het afgesproken begrotingstraject van de Vlaamse regering in het gedrang brengt". Toch moet de Vlaamse regering vasthouden aan dat traject "en dit afstemmen met de andere regeringen".

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) leest in het Rekenhof-rapport het bewijs dat Europa niet akkoord is. Van Besien: "Europa is enkel akkoord voor vluchtelingen en uitzonderlijke maatregelen voor veiligheid buiten begroting te zetten, maar niet Oosterweel. Voorlopig is er dus nog geen euro voor de Oosterweel. Onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering verderdoet alsof er niets aan de hand is. Er is dringend nood aan een deugdelijke budgettaire strategie van de Vlaamse regering".

Van Besien betreurt ook dat de timing voor het indienen van de bouwaanvraag wordt aangehouden. "De vraag van de actiegroepen om de bouwaanvraag nog even in te houden, wordt niet gehonoreerd. Deze houding van de regering is een snelweg naar een nieuwe volksraadpleging. Ik vind dat zeer onverstandig. Er is een kans om met een beetje meer ruimte te geven aan de intendant, om tot consensus te komen. De Vlaamse regering kiest weerom voor het conflict", aldus Van Besien.

In het Rekenhof-rapport wordt ook verwezen naar het belang van het maatschappelijk draagvlak voor de plannen. Volgens Van Besien heeft de Vlaamse regering dat onvoldoende door. "Het antwoord van de Vlaamse regering is heel mager: een website, een twitteraccount, een info-avond. Enkel reële inspraak en voldoende ruimte voor de intendant zal het draagvlak kunnen verhogen", besluit de Groen-politicus.

'Onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering verderdoet alsof er niets aan de hand is'

Wouter Van Besien, Groen-fractieleider